SAR 02/2019 Temakveld om IP og BPA

19. november 2019

Hva kan vi om brukerstyrt personlig assistanse – BPA?
Hvem vil si noe?

Hvem kan få BPA?

Hva vet vi om Individuell plan – IP?
Hvem vil si noe?

Litt vanskelig tema.

Kanskje få høre fra en som har BPA og/eller IP.

Kanskje ha to like dager
og praktiske oppgaver i mindre grupper.

Se hvor mange som melder seg på.
Forslag er en fredag etter jobb.
Møtes i BIP-hallen,
spiser varm mat sammen
og har tema-kveld.

RGB lager forslag til program
sammen med Karin Sjølinder fra kommunen.

SAR 01/2019 Godt for meg

Dokumenter:
Presentasjon av studiet
Samtykkeerklæring
Forespørsel til verge
Hva innebærer det for ansatte
Film om prosjektet

19, november 2019

Hele forteller om kostholds-kurset.
Hva skal vi gjøre!
Jeg kan mye om mat og drikke.
På kurset skal vi sammen lage spennende og god mat.
Vi skal også ha konkurranser og leker.
Dere får noen oppgaver.
Skal sjekke om dere har lært noe nytt.


24, september 2019

Sak 5: SAR 01/19 Godt for meg
Helen som er ernæringsfysiologen
fortalte om et prosjekt hun holder på med.

Prosjektet handler om kosthold for bedre helse
for mennesker med utviklingshemming
i omsorgsboliger
og kosthold-kurset: «Godt for meg».

Hvis du vil være med og lære om god mat
som også er godt for kroppen og smake på nye ting
må du si fra til de ansatte i boligen din om det.

For å melde deg på (se vedlegg under SAR)
må du skrive navnet ditt på arket som ligger vedlagt
og be ansatte i boligen om å kontakte meg.

Når du har gjort det
kommer jeg hjem til deg,
snakker med deg og gjør noen undersøkelser av deg.

Hvis ting er ok inviteres du med i studien
og kosthold-kurset som starter på nyåret.

Jeg håper du vil bli med
og gleder seg til å bli bedre kjent med deg!

Gå inn på RGBs hjemmeside under fanen SAR
for å finne egne vedlegg til denne saken.

SAR 07/2016 Frivillighet i Bærum

19. november 2019

Harald kunne ikke komme i dag.
Møtet i Jernbaneveien har ikke vært ennå,
så vi må vente på svar.
Flere må samarbeid om dette for å få til noe.
Et godt eksempel på frivillighet
er Rikke som er guide på EmmeMedLiv.

Vedtak: Vi tar opp saken på neste SAR-møte 25. februar.

 

24. september 2019

Harald skal ha et møte med Jernbane-veien i september.
Møtet har ikke vært ennå,
så vi må vente på svar.

Vedtak: Vi tar opp saken på neste SAR-møte 19. november.

 

7. mai 2019

Harald og Kari har vært på møte på Fornebu.
Det er en fra Jernbaneveien som har lyst til å prøve.
Torstein og Alexander fra Åsbråtan
ønsker mer informasjon om frivillighet.

Vedtak: Vi følger med på saken videre.

 

12. februar 2019

Harald som har ansvaret for frivillighet
ønsker å komme i kontakt med brukerrådet på Jernbaneveien/Fornebu.

Han har fått navnet på tjenesteleder Vibeke Rosenvinge.

Vedtak:  Harald skal innkalle til et møte
mellom brukerrådet i Jernbaneveien
og kontaktpersoner fra Stabekk bo- og behandlingssenter.

 

20. november 2018

Harald fortalte om hvordan det er jobbet med
at frivillige kan hjelpe utviklingshemmede
eller at utviklingshemmede kan være frivillige.

På aktivitetsdagen på Emma Hjorth i juni
er det ansatte i et firma som er frivillige og hjelper til.
Idrettslag, Lions og Kiwanis er også frivillige grupper.

Vi så på en film hvor en mann med utviklingshemming
hjalp en eldre mann som bodde på et sykehjem.
De gikk tur, spiste og pratet sammen.

Etter filmen var det flere som rakk opp hånden
når Harald spurte om det var noen
som kunne tenke seg å være besøksvenn.

Vedtak: Harald skal sjekke om sykehjemmet på Stabekk
trenger besøksvenner.