Brukerråd møtes 25. mai


Brukerråd fra Eidsberg, Gjøvik og Skedsmo møtte oss i Løkkeåsveien 2
for å snakke om Skandinavisk samarbeide og mulighet for å lage en forening.
Vi planlegger å besøke RiksGrunden i Gøteborg i august.
ULF fra Danmark og Spyrmig fra Færøyene er også med på laget,
men ikke på denne samlingen.

Temakveld “Sjef i eget hus”

Mandag 16. april og onsdag 18. april arrangerte vi temakveld “Sjef i eget hus” på Bærum idrettspark. Det var to like kvelder, for at flest mulig skulle få mulighet til å komme. Vi lærte om gjengs husleie, leie/eie, brukermedvirkning, selvbestemmelse og “Hvor skapet skal stå?”. Representanter fra kommunen innledet på temaene og vi jobbet i grupper. I det en gruppearbeidet brukte vi Mentimeter.