Nr. 01/2019 – Veileder Helsedirektoratet

26. februar 2019- møte nr. 487
Alle vil være med i Fokusgruppen
og har skrevet under på samtykke-erklæring
Vi ble ferdige med punktet Fysisk aktivitet
og nesten ferdig med mat.

Vedtak:
Fortsetter på neste møte

 

12. mars 2019- møte nr. 488
Vi ble ferdig med både mat,
selvbestemmelse
og brukermedvirkning.

Vedtak:
Fortsetter på neste møte

 

26. mars 2019- møte nr. 489

Neste to temaer er kropp og seksualitet;
og personlig assistanse.
Skal være ferdig innen 14. mai.

Vedtak:
Vi tar det opp på møte 23. april
og 7. mai før SAR-møtet.

 

09. april 2019- møte nr. 490
Neste to temaer er kropp og seksualitet;
og personlig assistanse.
Skal være ferdig innen 14. mai.

Vedtak:
Vi tar det opp på møte 23. april
og 7. mai før SAR-møtet.

 

23. april 2019- møte nr. 491
Vi begynte å snakke om kropp og seksualitet.

Dette er et vanskelig tema å snakke om.

Må også snakke om personlig assistanse.

Vedtak:
Vi fortsetter 7. mai før SAR-møtet.
Skal være ferdig innen 14. mai.

 

21. mai 2019- møte nr. 492
Vi begynte å snakke om kropp og seksualitet.
Dette er et vanskelige tema å snakke om.

Må også snakke om personlig assistanse.

Vedtak:
Vi fortsetter 4. juni.

 

06. juni 2019- møte nr. 493
Vi begynte å snakke om kropp og seksualitet.
Dette er et vanskelige tema å snakke om.

Må også snakke om personlig assistanse.

Vedtak:
Vi fortsetter 20. august.

 

20. august 2019- møte nr. 494
Snakket ferdig om kropp og seksualitet,
og personlig assistanse.

Vedtak:
Vi fortsetter 3. september.

03. september 2019- møte nr. 495
Begynt å snakke om livs-overganger.

Vedtak:
Vi fortsetter 10. september.

 

10. september 2019- møte nr. 496
Vi er ferdig med livsløps-overganger.
Fortsetter med vold og overgrep,
samt alkohol og andre rusmidler.

Vedtak:
Vi fortsetter 8. oktober.

 

08. oktober 2019- møte nr. 497
Vi er ferdig med vold og overgrep,
samt alkohol og andre rusmidler.

Har også funnet frem til størrelse på T-skjorter.

Vedtak:
Vi fortsetter neste gang med lege og tannlege.

 

29. oktober 2019- møte nr. 498
Vi er nesten ferdig med vold og overgrep.

Vedtak:
Vi fortsetter neste gang med lege og tannlege.

 

12. november 2019- møte nr. 499
Vi er ferdig med lege og tannlege,
og litt om psykisk helse.

Vedtak:
Vi er ferdig med alle spørsmålene.
Vi må finne en dag og et sted for å spise ute.

 

03. desember 2019- møte nr. 500
Vi er ferdig med lege og tannlege,
og litt om psykisk helse.

Vedtak:
Vi er ferdig med alle spørsmålene.
Vi må finne en dag og et sted for å spise ute.

 

07. januar 2020- møte nr. 501
Vi har snakket om at det hadde vært hyggelig
å spise middag sammen med noen av de andre fokusgruppene.

Derfor foreslår vi å møtes i Oslo en dag i mars.

Forslaget er fredag 13. mars 2020.

Vedtak:
Tilrettelegger tar kontakt med de andre fokusgruppene

 

21. januar 2020- møte nr. 502
Fredag 13. mars kl. 15.30 møtes vi på togstasjonen i Sandvika.
Så reiser vi felles inn til Oslo for å spise middag.
Vi regner med å være tilbake i Sandvika senest kl. 19.00.

Lars Ole dobbelt-sjekker om noen andre vil være med.

Vedtak:
Vi drar på en indisk restaurant som heter Jaipur

 

22. september 2020- møte nr. 505
Den nasjonale veilederen fra Helsedirektoratet om
«Gode helse- og omsorgstjenester
til personer med utviklingshemming»
er ute på høring.

Vi skal sammen med brukerrådet i Lillestrøm
komme med innspill.

Første møte er tirsdag 29. september.
Sted og tid er ikke bestemt.
Beskjed kommer.
Merete, Frøydis, Cora og Gro blir med.

Vedtak:
Vi skal se på brukermedvirkning på systemnivå fra kap. 3.

 

22. september 2020- møte nr. 505
Vi ble ferdig med teamet brukermedvirkning på systemnivå
i forrige uke.

Vi hadde litt tekniske problemer,
men de skal vi løse til neste gang.

Vi foreslår at vi neste gang vi møter gruppa fra Lillestrøm,
snakker vi først om det vi mangler fra kapittel 3
om personsentrerte og individuelt tilrettelagte tjenester
(side 17 – 20).

Så kan vi fortsette med temaet god alderdom (s. 29)
og rusmiddelbruk (side 36).

Vedtak:
Lars Ole tar det opp med brukerrådet i Lillestrøm

22. september 2020- møte nr. 505
Vi ble ferdig med hele kapitelet om selvbestemmelse (3).
Som handler om retten til selvbestemmelse,
innflytelse på tjenestene, individuell tilrettelegging,
meningsfylte aktiviteter
og de som avviser hjelp

Neste gang vi møter gruppa fra Lillestrøm,
snakker vi først om god alderdom (s. 28),
seksuell helse (35) og rusmiddelbruk (side 37)

Vedtak:
Fortsetter på neste møte

3. november 2020- møte nr. 508
Vi har forberedt oss til dagens videomøte.

Vi leste fra høringsdokumentet
og kom med forslag og innspill.

Vi har hatt videomøte med Thomas og Aleksander
fra Lillestrøm kommune.

Elisabeth var med som tilrettelegger.

Vi startet kl. 11.07 og var ferdig kl. 12.30.

God alderdom på side 28
Tilrettelagt informasjon og opplæring gis som jevnlig tilbud,
gjerne til alle, man kan kjenne noen andre som får demens,
trenger også flere runder.

Eget brukerråd for de som er eldre.

Besøksvenn – frivillighet

Lage et opplegg for undervisning «senior-kurs»
som kan brukes av kommuner i hele landet.

Seksuell helse på side 35
Mulighet for jevnlige kurs.

Brukerveiledere på samme måte som i Danmark.

Rusmiddelbruk side 37
Kjenner ingen kurs for utviklingshemmede.

God ernæring side 32
Gå på kurs for å lære å lage og spise sunn mat.

Neste gang tar vi opp:

Fysisk aktivitet og trening s.34

Vold og overgrep s.38

Velferdsteknologi s. 42

Økonomi s. 44

Pårørende, familie s. 57

Verge s. 60

Taushetsplikt s. 64

Vedtak:
Fortsetter på neste møte

 

17. november 2020- møte nr. 509
Vi har forberedt oss til dagens videomøte
med Aleksander,
Thomas
og Stian
fra brukerrådet i Lillestrøm.

Vi startet kl. 11.10 og var ferdig kl. 12.30

Vi leste fra høringsdokumentet
og kom med forslag og innspill
på disse temaene:

Fysisk aktivitet og trening s.34
For noen er det viktig med fellestrening
og noen ganger med andre utviklingshemmede.
For eksempel ViVil.
Legge til rette for egentrening med nødvendig oppfølging.

Vold og overgrep  s.38
Personalet bør være i forkant
og spørre brukerne med jevne mellomrom
om hvordan de har det
og spørre mer hvis de har opplevd noe vondt.
Oppfordre til å være åpen og fortelle.
Derfor er det viktig med tillit.

Informere om lettlest brosjyre om overgrep.

 

Velferdsteknologi s. 42
Viktig at kommunen følger opp
den teknologien som tas i bruk.

 

Økonomi s. 44
Lære å spare til ting man ønsker seg
eller lyst til å gjøre.

Pårørende, familie s. 57
Viktig å ta brukers valg på alvor

 

Verge  s. 60
Viktig med tilrettelagt informasjon til bruker
om vergens oppgaver og begrensinger.

 

Taushetsplikt  s. 64
Det er kjempeviktig.
Spørre oftere om samtykke.
Personalet må være trygge på dette.

 

Har vært koselig å prate sammen.
Skulle gjerne møttes fysisk.
Være bedre på å være forberedt.

Vedtak:
Sender inn utfylt tilbake-meldings-skjema til Helsedirektoratet

 

1. desember 2020- møte nr. 510

Therese fra Helsedirektoratet satte stor pris på innspillene våre.

Vedtak:
Forslag om å lage en tema-kveld
som handler om det står i veilederen.
Men vi venter til den finnes som en lett lest utgave.

 

print