Nr. 01/2019 – Veileder Helsedirektoratet

26. februar 2019- møte nr. 487
Alle vil være med i Fokusgruppen
og har skrevet under på samtykke-erklæring
Vi ble ferdige med punktet Fysisk aktivitet
og nesten ferdig med mat.

Vedtak:
Fortsetter på neste møte

 

12. mars 2019- møte nr. 488
Vi ble ferdig med både mat,
selvbestemmelse
og brukermedvirkning.

Vedtak:
Fortsetter på neste møte

 

26. mars 2019- møte nr. 489

Neste to temaer er kropp og seksualitet;
og personlig assistanse.
Skal være ferdig innen 14. mai.

Vedtak:
Vi tar det opp på møte 23. april
og 7. mai før SAR-møtet.

 

09. april 2019- møte nr. 490
Neste to temaer er kropp og seksualitet;
og personlig assistanse.
Skal være ferdig innen 14. mai.

Vedtak:
Vi tar det opp på møte 23. april
og 7. mai før SAR-møtet.

 

23. april 2019- møte nr. 491
Vi begynte å snakke om kropp og seksualitet.

Dette er et vanskelig tema å snakke om.

Må også snakke om personlig assistanse.

Vedtak:
Vi fortsetter 7. mai før SAR-møtet.
Skal være ferdig innen 14. mai.

 

21. mai 2019- møte nr. 492
Vi begynte å snakke om kropp og seksualitet.
Dette er et vanskelige tema å snakke om.

Må også snakke om personlig assistanse.

Vedtak:
Vi fortsetter 4. juni.

 

06. juni 2019- møte nr. 493
Vi begynte å snakke om kropp og seksualitet.
Dette er et vanskelige tema å snakke om.

Må også snakke om personlig assistanse.

Vedtak:
Vi fortsetter 20. august.

 

20. august 2019- møte nr. 494
Snakket ferdig om kropp og seksualitet,
og personlig assistanse.

Vedtak:
Vi fortsetter 3. september.

03. september 2019- møte nr. 495
Begynt å snakke om livs-overganger.

Vedtak:
Vi fortsetter 10. september.

 

10. september 2019- møte nr. 496
Vi er ferdig med livsløps-overganger.
Fortsetter med vold og overgrep,
samt alkohol og andre rusmidler.

Vedtak:
Vi fortsetter 8. oktober.

 

08. oktober 2019- møte nr. 497
Vi er ferdig med vold og overgrep,
samt alkohol og andre rusmidler.

Har også funnet frem til størrelse på T-skjorter.

Vedtak:
Vi fortsetter neste gang med lege og tannlege.

 

29. oktober 2019- møte nr. 498
Vi er nesten ferdig med vold og overgrep.

Vedtak:
Vi fortsetter neste gang med lege og tannlege.

 

12. november 2019- møte nr. 499
Vi er ferdig med lege og tannlege,
og litt om psykisk helse.

Vedtak:
Vi er ferdig med alle spørsmålene.
Vi må finne en dag og et sted for å spise ute.

 

03. desember 2019- møte nr. 500
Vi er ferdig med lege og tannlege,
og litt om psykisk helse.

Vedtak:
Vi er ferdig med alle spørsmålene.
Vi må finne en dag og et sted for å spise ute.

 

07. januar 2020- møte nr. 501
Vi har snakket om at det hadde vært hyggelig
å spise middag sammen med noen av de andre fokusgruppene.

Derfor foreslår vi å møtes i Oslo en dag i mars.

Forslaget er fredag 13. mars 2020.

Vedtak:
Tilrettelegger tar kontakt med de andre fokusgruppene

 

21. januar 2020- møte nr. 502
Fredag 13. mars kl. 15.30 møtes vi på togstasjonen i Sandvika.
Så reiser vi felles inn til Oslo for å spise middag.
Vi regner med å være tilbake i Sandvika senest kl. 19.00.

Lars Ole dobbelt-sjekker om noen andre vil være med.

Vedtak:
Vi drar på en indisk restaurant som heter Jaipur

print