Nr. 01/2020 – Tema-kveld om IP og BPA

04. februar 2020- møte nr. 503
Vi har invitert Karin Sjølinder til møte 3. mars
for å starte arbeidet med å lage tema-kvelden.

Venter på svar!

Vedtak:
Vi fortsetter saken på SAR og i RGB.
Saksnr. i SAR: 02/19.

 

03. mars 2020- møte nr. 504
Vi tok en rask presentasjonsrunde først.

Karin Sjølinder jobber på tildelingskontoret i kommunen.
På fritiden spiller hun fløyte.

BPA
Vi startet med å snakke om hva BPA-står for.
Brukerstyrt – personlig – assistent.
Vi snakket om hvert enkelt av ordene.
Vi ønsker å ta med litt fra historien til BPA.
Når, hvor og hvorfor startet det?
Hva kan en BPA gjøre?
Hva kan en BPA IKKE gjøre?
Kav på, rett på, rammer og regler.
Bruker-historier fra Bærum.
Vi kjenner noen som har BPA.

IP
Individuell – plan
Mine mål, jobbønsker, bolig ønsker …..
Hvordan nå målene?

Hvilke regler og rammer gjelder?

De som hjelper meg på forskjellige måter,
møtes sammen med meg
og vi blir enige om hvordan målene kan nåes
og hvem som kan gjøre hva!

Koordinator
Vi avsluttet med å snakke om koordinator-rollen.
Den må vi også si noe om på tema-kvelden.

Vedtak:
Karin har mulighet til å komme tilbake hit
og så kan vi fortsatte arbeidet.
Hun kommer 14. april kl. 12.00.

Sak nr.02/19 i SAR.

 

22. september 2020- møte nr. 505
Karin Sjølinder har mulighet til å komme tilbake hit
så kan vi fortsatte arbeidet.

På grunn av korona,
så tar vi det video-møte (teams).

Vedtak:
Tar kontakt med Karin etter neste møte.

 

06. oktober 2020- møte nr. 506
Karin Sjølinder har mulighet til å komme tilbake hit
så kan vi fortsatte arbeidet.

På grunn av korona,
så tar vi det video-møte (teams).
Vedtak:
Tar kontakt med Karin etter neste møte

 

20. oktober 2020- møte nr. 507

Vi hadde video-samtale med Karin.

Vi satser på en tema-kveld i slutten av februar
eller begynnelsen av mars 2021.
Hvis vi ikke kan møtes på vanlig måte,
så lager vi et webinar.

Vi snakket om å lage ferdig et program for kvelden
og kopi av lysbildene vi skal bruke.
Skal også lage en beskrivelse av hvordan
man kobler seg opp hvis vi må bruke webinar.

Ordet webinar må legge inn i ordbanken.

Temaer vi har snakket om:
– Regler for BPA og IP
– Hvem er sjefen?
– Hva kan en BPA ikke gjøre
– Hva gjør assistenten?

Fortelle bruker historier for å lettere forstå.

Bruke bilder og video-eksempler.
Bilfører -hvem styrer?  Bilde på dette.

Historien til BPA/IP – hvordan startet.

Vedtak:
Neste videomøte er 3.11 kl. 13.00

 

3. november 2020- møte nr. 508

Karin har laget noen forslag til lysbilder
som kan brukes i forelesningen.

Vi ser på denne og kommer med innspill.

Vedtak:
Neste videomøte er 1. desember kl. 10.45 til 11.30

 

17. november 2020- møte nr. 509

Karin har laget noen forslag til lysbilder
som kan brukes i forelesningen.

Vi ser på denne på neste møte
og kommer med innspill.

Vedtak:
Neste videomøte er 1. desember kl. 10.45 til 11.30

 

1. desember 2020- møte nr. 510

Karin har laget noen forslag til lysbilder om BPA
som kan brukes i forelesningen.

Vi gikk i gjennom lysbildene
og snakket om hva BPA handler om.

Vi snakket også litt om hva IP er.
Karin lager forslag til lysbilder om IP til neste gang.

Ordner også de andre tingene vi snakket om.

Vedtak:
Neste videomøte er 15. desember kl. 10.30 til 11.00

1. desember 2020- møte nr. 511

I dag gikk vi gjennom alle lysbildene
og kom med våre tilbakemeldinger.

Noen steder må teksten fordeles på flere lysbilder.

Noen bilder kommer litt feil.

Vi kom med forslag til en kjent person
som har en funksjonshemming som ikke synes så lett.

Vi snakket også litt om hva er dagsplan er.

Ordner også de andre tingene vi snakket om.

Vedtak:
Neste videomøte er 12. januar 2021.
Klokkeslett ikke bestemt.


print