Nr. 02/2020 – Tema-kveld om IP og BPA

04. februar 2020- møte nr. 503

Vi har invitert Karin Sjølinder til møte 3. mars
for å starte arbeidet med å lage tema-kvelden.

Venter på svar!

Vedtak:
Vi fortsetter saken på SAR og i RGB.
Saksnr. i SAR: 02/19.

 

03. mars 2020- møte nr. 504

VI tok en rask presentasjonsrunde først.

Karin Sjølinder jobber på tildelingskontoret i kommunen.
På fritiden spiller hun fløyte.

BPA
Vi startet med å snakke om hva BPA-står for.
Brukerstyrt – personlig – assistent.
Vi snakket om hvert enkelt av ordene.
Vi ønsker å ta med litt fra historien til BPA.
Når, hvor og hvorfor startet det?
Hva kan en BPA gjøre?
Hva kan en BPA IKKE gjøre?
Kav på, rett på, rammer og regler.
Bruker-historier fra Bærum.
Vi kjenner noen som har BPA.

IP
Individuell – plan
Mine mål, jobbønsker, bolig ønsker …..
Hvordan nå målene?

Hvilke regler og rammer gjelder?

De som hjelper meg på forskjellige måter,
møtes sammen med meg
og vi blir enige om hvordan målene kan nåes
og hvem som kan gjøre hva!

Koordinator
Vi avsluttet med å snakke om koordinator-rollen.
Den må vi også si noe om på tema-kvelden.

Vedtak:
Karin har mulighet til å komme tilbake hit
og så kan vi fortsatte arbeidet.
Hun kommer 14. april kl. 12.00.

Sak nr.02/19 i SAR.

print