Nr. 03/2018 – Informasjon om brukermedvirkning i Bærum

22.mai 2018- møte nr. 476
Vi har lest igjennom og gjort noen forandringer

På det lett-leste dokumentet:
Bruker-medvirkning for personer med utviklingshemming
i Pleie og omsorg Bærum kommune.

Vedtak:
Sendes ut til høring i brukerrådene.

 

05.juni 2018- møte nr. 477

Vedtak:
Utsatt til neste møte

 

14.august 2018- møte nr. 478

Vedtak:
Skal stå på saksliste til neste SAR-møte.

 

28.august 2018- møte nr. 479
Vi trenger bilder til heftet.

Vedtak:
Merete forbereder saken til SAR-møtet.

 

11.september 2018- møte nr. 480
Vi trenger bilder til heftet.

Vedtak:
Merete forbereder saken til SAR-møtet.

 

09.oktober 2018- møte nr. 481
Vi trenger bilder til heftet.

Vedtak:
Merete forbereder saken til SAR-møtet.

print