Nr.05/2016 – Politikerstafett 2016

15.mars 2016 – møte nr. 440
Vi har sendt en e-post til ordførerens sekretær
med spørsmål om oppstart av årets politiker-stafett.

Vi har bedt Emma arbeidssenter lage en ny pinne til oss.
Sjekker i dag om den er ferdig.

Vedtak: Cecilie drar til ordførerens kontor onsdag 30. mars.

 

29.mars 2016 – møte nr. 441
Vi har fått pinnen
og skrevet Politiker-stafetten 2015/2016 på pinnen.

Cecilie ber ordføreren utfordre en politiker
fra et av partiene som sitter i kommunestyret.
Første mulige møte er 26. april.
Besøket tar fra 1,5 timer til hele dagen (kl. 9-15).

Vedtak: Cecilie drar til ordførerens kontor onsdag 30. mars kl. 11.00.

 

5.april 2016 – møte nr. 442
Cecilie har truffet ordføreren og gitt fra seg pinnen.

Ordføreren har sagt ja til å utfordre en politiker
fra et av partiene som sitter i kommunestyret.

Vedtak: Vi venter på svar fra ordføreren
om hvilken politiker som kommer og når.

 

26.april 2016 – møte nr. 443

Vedtak: Intet spesielt

 

26.april 2016 – møte nr. 444

Vi har hatt besøk av Torbjørn Espelien fra Fremskrittspartiet.
Han var sammen med oss fra kl.09.00 til kl. 11.30.
Det var hyggelig å bli kjent med han.

Vedtak: Torbjørn utfordrer Høyre eller et annet parti
til å komme på møtet 30. august.

 

26.april 2016 – møte nr. 445

Siw Wikan fra Høyre kommer på vårt møte 30. august.
Hun blir ca. en time.

Vedtak: Vi forbereder besøket på møte 16. august.

 

16.august 2016 – møte nr. 446

Kari Seljelid sitter i Formannskapet.
Hun har bodd i Bærum i hele sitt liv.
Er pensjonist og har jobbet i Bærum kommune i 45 år.

Vi snakket om mange forskjellige saker.
En av sakene handlet om boliger.
Det er dyrt å kjøpe leilighet i Bærum
og derfor må det tilrettelegges for billigere boliger for ungdommer
som ikke har så mye penger.

Siw Wikan fra Høyre kommer på vårt møte 30. august.
Hun kommer kl. 09.00 og blir ca. en time.

Vi presenterer oss, ber gjesten presentere seg,
og forteller kort om hva vi er opptatt med for tiden.
Bli litt kjent, fortelle om lettlest, ”alt om oss, med oss”,
SAR, brukerundersøkelser og temakvelder/konferanser.

Vedtak: Vi følger samme opplegg som i dag.

30.august 2016 – møte nr. 447

Siw er 47 år og kommer opprinnelig fra Vesterålen.
Har bodd i Bærum snart 20 år.
Har to jenter.

Har vært politiker i kommunen siden 2003 for Høyre.
Var leder for Bistand- og omsorg i forrige periode.
Sitter også i eierutvalget som styrer 11 selskaper
som Bærum kommune eier eller har eierinteresser,
blant annet brannvesenet, Arba og vannverket.
Sitter også i Formannskapet.

Vi laget en lettlest valgbrosjyre i 2011.
Snakket om mobbing på arbeidssted og boliger.
Snakket også om det å tilrettelegge informasjon
når det er nye ting, som for eksempel gjengs husleie.

Vedtak: På neste møte kommer Wenche Steen fra Venstre

13.september 2016 – møte nr. 448

Wenche Steen sitter i kommunestyret for Venstre.
Hun sitter i BIOM (Bistand- og omsorg)
og SAM (Samarbeid mellom arbeidsgiver
og arbeidstager i kommmunen).
Har vært politiker i 3 år og første år i kommunestyret.
Jobber som leder for NAV Asker.
Vil gjerne vite hva vi jobber med
og er opptatt av.

Vedtak: PÅ grunn av SAR og konferanse i Danmark,
så er neste mulighet 25. oktober.
Vi har sendt e-post til Mette Rambøl om dette.

25.oktober 2016 – møte nr. 449

Wenche Steen sitter i kommunestyret for Venstre.
Hun sitter i BIOM (Bistand- og omsorg)
og SAM (Samarbeid mellom arbeidsgiver
og arbeidstager i kommmunen).
Har vært politiker i 3 år og første år i kommunestyret.
Jobber som leder for NAV Asker.
Vil gjerne vite hva vi jobber med
og er opptatt av.

Vedtak: På grunn av SAR og konferanse i Danmark,
så er neste mulighet 25. oktober.
Vi har sendt e-post til Mette Rambøl om dette.

 

08.november 2016 – møte nr. 450

Vi har ikke hørt noe mer fra Arnulf.

Vedtak: Lars Ole sjekker.

 

22.november 2016 – møte nr. 451

Vi har ikke hørt noe mer fra Arnulf.

Vedtak: Lars Ole sjekker.

 

13.desember 2016 – møte nr. 452

Arnulf kommer på møtet 10. januar 2017.

Vedtak: Intet vedtak.

 

10.januar 2017 – møte nr. 453

Arnulf er første vara på listen til Kristelig folkeparti.
Han sitter også i BIOM.
Han har tidligere jobbet mange år på et sykehjem i Oslo.
Nå er han pensjonist.

Vedtak: Finne ut hvem som er neste på listen.
Arnulf får denne utfordringen.

 

31.januar 2017 – møte nr. 454

Vi har sendt e-post til Arnulf
og bedt han sende stafett-pinnen videre.

Vedtak: Venter på flere politikere.

 

28.februar 2017 – møte nr. 455

Følgende politikere og partier har vært på besøk.
Torbjørn Espelien fra Fremskrittspartiet,
Kari Seljelid fra Arbeiderpartiet, Siw Wikan fra Høyre,
Wenche Steen fra Venstre
og Arnulf Harald Myklebust fra Kristeligfolkeparti.

I dag er Kjell-Ole Heggland fra Pensjonistpartiet på besøk.
Bor på Rykkinn, er gift og har to barn.
Har vært i politikken de to siste årene.
Jobben til Kjell-Ole er å borre brønner.

Vedtak: Kjell-Ole utfordrer partiet Rødt.
Da mangler vi bare SV.

28.mars 2017 – møte nr. 456

Kjell-Ole skulle ha utfordrer partiet Rødt,
men på grunn av sykdom har han utfordret
Nikki Schei fra MDG i stedet.

Cecilie ringte og snakket med Nikki.
Han kommer på neste møte kl. 9.00.

Vedtak: Da mangler vi bare SV og Rødt.

 

28.mars 2017 – møte nr. 457

Nikki utfordrer Bjørn Agnar Larsen fra Rødt
på kommunestyret i morgen.

Neste møte er 18. april.

Vedtak: Da mangler vi bare SV.

 

18.april 2017 – møte nr. 458

Besøk av Bjørn A. Larsen fra Rødt.

Bjørn utfordrer Sheida Sangtrash fra SV.
Neste møte er 25. april.

Vedtak: Bjørn tar kontakt med Sheida
og gir henne Lars Oles kontaktinformasjon.
Når SV har vært på besøk er vi ferdig med alle partiene.

26.april 2017 – møte nr. 459

Sheida Sangtarash fra Bærum SV
har kontaktet oss på Facebook.

Hun kommer på vårt møte 23. mai.
Vi har spurt om hvor lenge hun blir.

Vedtak: Venter på svar om hvor lenge hun blir.

 

28.mai 2017 – møte nr. 460

Vi startet med å presentere oss
og fortelle hva vi gjør.

Sheida Sangtarash er kommunestyre-representant
for Bærum SV.
Hun er utdannet førskolelærer og spesialpedagog.
Har jobbet i bolig for utviklingshemmede
og på Haug skole.
Er gift og har en datter på 10 år.
Sheida fortalte også litt fra sin historie før hun kom til Norge.

Vi er nå i mål med stafetten og har hatt besøk av 9 partier.
Det tok akkurat et år.

Vedtak: Stafetten er avsluttet for denne gang.

print