Nr. 05/2019 – Skjema for «Tilbakemelding på kvalitet»

03. desember 2019- møte nr. 500

Fortsetter på juleavslutningen

 

07. januar 2020- møte nr. 501

Vi har sett på skjemaet og lager forslag til enklere tekst.

Vi har tatt kontakt med Tone Rokseth
og spurt om hun vil komme på neste SAR-møte.

Vedtak:     Vi fortsetter saken på neste møte

 

21. januar 2020- møte nr. 502

Vi har sett på skjemaet og lager forslag til enklere tekst.

Vi har tatt kontakt med Tone Rokseth
og spurt om hun vil komme på neste SAR-møte.

Vårt forslag ligger på hjemmesiden
under saker vi jobber med i SAR.

Vedtak:     Vi fortsetter saken på neste møte

 

04. februar 2020- møte nr. 503

Vi har tatt kontakt med Tone Rokseth
og spurt om hun vil komme på neste SAR-møte.

Vårt forslag ligger på hjemmesiden
under saker vi jobber med i SAR.

Vedtak:     Vi venter fortsatt på svar fra Tone

print