SAR 07/2016 Frivillighet i Bærum

20. november 2018

Harald fortalte om hvordan det er jobbet med
at frivillige kan hjelpe utviklingshemmede
eller at utviklingshemmede kan være frivillige.

På aktivitetsdagen på Emma Hjorth i juni
er det ansatte i et firma som er frivillige og hjelper til.
Idrettslag, Lions og Kiwanis er også frivillige grupper.

Vi så på en film hvor en mann med utviklingshemming
hjalp en eldre mann som bodde på et sykehjem.
De gikk tur, spiste og pratet sammen.

Etter filmen var det flere som rakk opp hånden
når Harald spurte om det var noen
som kunne tenke seg å være besøksvenn.

Vedtak: Harald skal sjekke om sykehjemmet på Stabekk
trenger besøksvenner.

 

12. februar 2019

Harald som har ansvaret for frivillighet
ønsker å komme i kontakt med brukerrådet på Jernbaneveien/Fornebu.

Han har fått navnet på tjenesteleder Vibeke Rosenvinge.

Vedtak:  Harald skal innkalle til et møte
mellom brukerrådet i Jernbaneveien
og kontaktpersoner fra Stabekk bo- og behandlingssenter.

 

7. mai 2019

Harald og Kari har vært på møte på Fornebu.
Det er en fra Jernbaneveien som har lyst til å prøve.
Torstein og Alexander fra Åsbråtan
ønsker mer informasjon om frivillighet.

Vedtak: Vi følger med på saken videre.

 

24. september 2019

Harald skal ha et møte med Jernbane-veien i september.
Møtet har ikke vært ennå,
så vi må vente på svar.

Vedtak: Vi tar opp saken på neste SAR-møte 19. november.

 

19. november 2019

Harald kunne ikke komme i dag.
Møtet i Jernbaneveien har ikke vært ennå,
så vi må vente på svar.
Flere må samarbeid om dette for å få til noe.
Et godt eksempel på frivillighet
er Rikke som er guide på EmmeMedLiv.

Vedtak: Vi tar opp saken på neste SAR-møte 25. februar.

 

25. februar 2020

Vedtak: Vi tar opp saken på neste SAR-møte 12. mai.

 

 

print

Legg igjen en kommentar