Nr. 07/2018 – Det gjelder livet – lettlest rapport

9.oktober 2018- møte nr. 481

Vedtak: Alle leser igjennom den lettleste rapporten fra Helsetilsynet.
Sett merke i teksten der det er setninger eller ord du ikke forstår.
Fortsetter saken på neste møte.

 

23.oktober 2018- møte nr. 482

Kom til side 11.

Vedtak:     Fortsetter saken på neste møte.

 

06.november 2018- møte nr. 483

Kom til midt på side 13.

Vedtak:     Fortsetter saken på neste møte.

 

04. desember 2018- møte nr. 484

Kom til midt på side 13.

Vedtak:     Fortsetter saken på neste møte.

 

15. januar 2019- møte nr. 485

Vedtak:     Fortsetter saken på neste møte.

 

29. januar 2019- møte nr. 486

Vedtak:     Fortsetter saken på neste møte.

 

26. februar 2019- møte nr. 487

Vedtak:     Fortsetter saken på neste møte.

 

12. mars 2019- møte nr. 488

Vedtak:     Fortsetter saken på neste møte.

 

26. mars 2019- møte nr. 489

Vedtak:     Fortsetter saken på neste møte.

 

09. april 2019- møte nr. 490

Vedtak:     Fortsetter saken på neste møte.

 

23. april 2019- møte nr. 491

Vedtak:     Fortsetter saken på neste møte.

 

21. mai 2019- møte nr. 492

Vedtak:     Fortsetter saken på neste møte.

 

06. juni 2019- møte nr. 493

Vedtak:     Fortsetter saken på neste møte.

 

20. august 2019- møte nr. 494

Vedtak:     Fortsetter saken på neste møte.

 

03. september 2019- møte nr. 495

På grunn av arbeidet med Helsetilsynets veileder,
må vi fortsatt utsette denne saken.

Vedtak:     Fortsetter saken på neste møte.

 

10. september 2019- møte nr. 496

På grunn av arbeidet med Helsetilsynets veileder,
må vi fortsatt utsette denne saken.

Vedtak:     Fortsetter saken på neste møte.

 

08. oktober 2019- møte nr. 497

På grunn av arbeidet med Helsetilsynets veileder,
må vi fortsatt utsette denne saken.

Vedtak:     Fortsetter saken på neste møte.

 

29. oktober 2019- møte nr. 498

På grunn av arbeidet med Helsetilsynets veileder,
må vi fortsatt utsette denne saken.

Vedtak:     Fortsetter saken på neste møte.

 

12. november 2019- møte nr. 499

På grunn av arbeidet med Helsetilsynets veileder,
må vi fortsatt utsette denne saken.

Vedtak:     Fortsetter saken på neste møte.

 

03. desember 2019- møte nr. 500

På grunn av arbeidet med Helsetilsynets veileder,
må vi fortsatt utsette denne saken.

Vedtak:     Fortsetter saken på neste møte.

 

07. januar 2020- møte nr. 501

På grunn av arbeidet med Helsetilsynets veileder,
må vi fortsatt utsette denne saken.

Vedtak:     Fortsetter saken på neste møte.

 

21. januar 2020- møte nr. 502

På grunn av arbeidet med årsrapporten,
må vi fortsatt utsette denne saken.

Vedtak:     Fortsetter saken på neste møte.

 

04. februar 2020- møte nr. 503

På grunn av arbeidet med årsrapporten,
må vi fortsatt utsette denne saken.

Vedtak:     Fortsetter saken på neste møte.

 

03. mars 2020- møte nr. 504

På grunn av arbeidet med årsrapporten,
må vi fortsatt utsette denne saken.

Vedtak:     Fortsetter saken på neste møte.

print