Nr. 09/2017 – Temakveld: Sjef i eget hus

05.september 2017 – møte nr. 463
Vi planlegger en tema-kveld denne høsten med tema bolig.

Lars Ole var på møte Bente og Heidi.
Vi snakket om en tema-kveld til høsten
for å snakke om det å flytte.
VI ønsker å invitere interesse-organisasjonene,
NFU og LUPE, med på kvelden.
Viktig å ta opp de vanskelige spørsmålene.
Her er noen spørsmål vi har tenkt på:
– Det å flytte, hjemmefra eller fra en bolig til en annen
– Når kan man flytte
– Eie eller leie
– Hvem bestemmer hva, farger,
– Hva koster det
Cecilie og Cora ser på to

Vedtak:
Vi fortsetter saken på neste møte og på SAR.

26.september 2017 – møte nr. 464
På SAR.møtet 12. september ble det bestemt
av RGB jobber videre med saken.
Det er nok best å arrangere en tema-kveld på 3,5 timer.
Vi foreslår mandag eller onsdag fra kl. 17.00 til 20.30.
fordi da er det minst andre ting som skjer.
De som inviteres er alle utviklingshemmede
og de pårørende som ønsker.
Mange pårørende kan sikkert ikke på dagtid.
Vi satser på februar 2018, men ikke uke 8.

Hvem kan hjelpe oss med temaet?
– Bente Moe Eriksen fra Pleie- og omsorg
– Husbanken
– Tildelingskontoret
– Boligkontoret
– NAV
– NFU
– Bistand- og omsorg (politisk)
Først blir det en felles innledning på 1 time.
Så er det gruppearbeid 1 time.
Avslutter kvelden med felles oppsummering 1 time.
Hvor skal vi være? Bærum idrettspark?

Vedtak:
Vi fortsetter saken på neste møte og på SAR.

 

10.oktober 2017 – møte nr. 465
Det er ledig på BIP på mandager og torsdager,
men det er lurt å være tidlig ute med å bestille.

Lars Ole skal møte Bente 25. oktober for å fordele oppgaver.
Spørsmålet om fellesareal kan vi ta med på programmet.

Hvor stort bør et fellesareal være?

Bør det være fellesareal?

Hva skal være reglene for fellesareal?

Vedtak:
Vi fortsetter saken på neste møte og på SAR.

 

24.oktober 2017 – møte nr. 466
Vi har forberedt saken til SAR-møtet.

Vedtak:
Vi fortsetter saken på neste møte og på SAR.

 

21.november 2017 – møte nr. 467
Vi planlegger to tema-kvelder,
en på onsdag 28. februar
og en mandag 5. mars.

Begge dagene på Bærum idrettspark hvis det er ledig.
Forslag til tidspunkt er kl. 16.30 til kl. 20.00.
Varm suppe med rundstykker fra kl. 15.30.

Vi har utfordret Heidi Hesselberg, Bente Moe Eriksen
og Vibeke Rosenvinge til å hjelpe oss med å arrangere.

Vedtak:
Vi fortsetter saken på neste møte.

 

12.desember 2017 – møte nr. 468
Forslag fra en tjenesteleder om å snakke om hva husleien går til.
Vi inviterer Anita fra tildelingskontoret
for å snakke om vedtaket og gjennomføringen av vedtaket.
Vi inviterer også Bente til å snakke om mulighetene for å bytte bolig.

Vedtak:
Vi fortsetter saken på neste møte.

 

16.januar 2018 – møte nr. 469
Datoene for tema-kvelden er 16. og 18. april.
Snakket om servering av tomatsuppe eller betasuppe.
Studentene lager forslag til avstemming.
Vi har laget ferdig saken til SAR.
Heidi og Bente har sagt at de kommer.
På mandag kan Gro, John-Harald, Cecilie og Erik.
På onsdag kan Tove, Frøydis og Cora.
Kanskje invitere Geir Aagaard fra Husbanken.

Vedtak:
Lars Ole sjekker om Anita fra tildelingskontoret kan være med.
Vi fortsetter saken på neste møte.

 

30.januar 2018 – møte nr. 470
Datoene for tema-kvelden er 16. og 18. april.
Snakket om servering av tomatsuppe eller betasuppe.
Studentene lager forslag til avstemming.
Frøydis ser på boken ”Sjef i eget hus” til neste møte.

Vedtak: Lars Ole sjekker om Geir Aasgaard
har lyst og anledning til å komme en av dagene.
Vi fortsetter saken på neste møte.

 

27.februar 2018 – møte nr. 471
Vi stemte over hva vi skal spise på tema-kvelden.
Tomatsuppe med makaroni fikk flest stemmer.
Cora ser på boken ”Sjef i eget hus” til neste møte.
Når det gjelder hvem skal si noe på temakvelden,
så tar Lars Ole dette opp med Bente.
Forslag kommer på neste møte.
I påmeldingen må man melde seg på temakvelden.
Frist mandag 9. april for begge kveldene.

Vedtak:
Lage invitasjon på neste møte.
Lars Ole sjekker en gang til om Geir Aasgaard
har lyst og anledning til å komme en av dagene.
Vi fortsetter saken på neste møte.

13.mars 2018 – møte nr. 472
Datoene er 16. og 18. april, to like dager.
Påmeldingsfrist er 9. april.
Pårørende er også velkomne.

Forslag til program:
kl. 15.30 Vi starter med tomatsuppe med makaroni med brød
kl. 16.30 Informasjon om «bytting», husleie og eie/leie
kl. 17.00 Innledning gruppe-arbeid «Sjef i eget hus» – egne erfaringer
kl. 17.15 Gruppearbeid «Sjef i eget hus»
kl. 17.45 Pause
kl. 18.00 Innledning gruppe-arbeid Hvor mange skal bo samme sted?
kl. 18.15 Gruppearbeid – Hvor mange skal bo samme sted?
kl. 18.45 Pause
kl. 19.00 Oppsummering
kl. 20.00 Slutt

Vi har begynt å lage en plakat.
Lars Ole lager denne ferdig
og sender den ut til arbeidsplassene og tjenestestedene.

Vedtak:
Lars Ole sjekker en gang til om Geir Aasgaard
har lyst og anledning til å komme en av dagene.
Vi fortsetter saken på neste møte.

 

03.april 2018 – møte nr. 473
Plakaten er ferdig og har blitt sendt ut til alle tjenestelederne
og til arbeidsplassene.
Cecilie kan hjelpe til med handling på mandag
og Frøydis på onsdag.
Vi må starte med handlingen kl. 13.30.
Informere og teste ut nettverket.
Nina tester ut lånetelefoner på ice-netttverket.
Svare på øvelses-spørsmål i felleskap.
Trenger Ipader, for de som trenger litt større tekst.
Gruppearbeid «Sjef i eget hus»
5 brukere i hver gruppe og en tilrettelegger.

En snakke-ball i hver gruppe.
Alle presenterer seg og sier hvem man er.

Mulige spørsmål:
Er det noe du ikke kan bestemme selv?
– fest, overnatting, mat, bo sammen og fellesareal?!
Hva må du være flere om å bestemme?
Er det andre som bestemmer noe du vil bestemme selv?
Hvor mye synes du foreldrene skal bestemme (litt eller mye)?
Hvor mye bestemmer foreldrene dine i dag (litt eller mye)?

Vedtak:
Lars Ole sjekker en gang til om Geir Aasgaard
har lyst og anledning til å komme en av dagene.
Vi fortsetter saken på neste møte.

 

10.april 2018 – møte nr. 474
Cecilie og Frøydis vil hjelper til med handling på mandag
og Frøydis på onsdag hvis det er behov.
Vi må starte med handlingen kl. 13.30.
Vi har fortsatt å snakke om spørsmålene til gruppearbeidet
og test ut bruk av mentimeter.
Alle synes det fungerte fint etter litt trening.

På tema-kvelden går vi igjennom spørsmålene først samlet
og så svarer deltakerne på de under gruppearbeidet.

Vedtak:
Vi har ikke hørt noe fra Geir Aasgaard ennå.

 

24.april 2018 – møte nr. 475
Frøydis synes temakvelden var veldig vellykket.
God mat og hyggelig å bli kjent med nye folk.

Merete syntes det var superbra.
Fint at det ikke var for mange og at det var to ulike kvelder.
Lettere å få sagt hva man mener.
Fint å få høre Liv fra eiendom og lære nye ting.
Mentimeter fra gøy.

Cecilie synes temakvelden var veldig fin.
Maten var god og jeg ble kjent med noen nye folk.
Likte også å høre på Liv fra eiendom.

Lars Ole takker for innsatsen fra alle.
Det gjorde at kveldene fungerte fint.
Mentimeter fungerte også fint.

Gro synes kvelden fungerte bra.
Vibeke hadde en fin innledning og snakket tydelig.
Alle innleggene var lette å forstå.
John-Harald synes maten var god.
Synes det gikk litt fort med spørsmålene i det første gruppearbeidet.

Tove likte å være med å servere maten.
Synes det var fint med Mentimeter.
Fikk først litt hjelp, så klarte jeg å svare selv.

Hva kunne vært bedre?
Et skilt nede på døren og et i trappen.
Flere burde vært der.
Spørsmålene kunne vært sendt ut på forhånd,
slik at deltakerne kunne tenkt på de på før de kom.
Sjekke at det er såpe og tørkepapir på toalettene.
Dumt at noen gikk midt i temakvelden.

Vedtak:
Lagt ut noe på hjemmesiden og Facebook.

print