Om Sentralt Brukerråd

22.10.201822.10.2018 Sentralt bruker- og pårørenderåd for; • Samlokaliserte boliger • Bærum kommunale dagtilbud • Regionalt aktivitetssenter (REGA) • Avlastnings- og barneboliger (Sentralt brukerråd i samlokaliserte boliger og kommunale dagtilbud – hjemmebaserte tjenester – Pleie og omsorg) Målsetting: Sentralt brukerråd er ett rådgivende organ for seksjonsleder. Sentralt brukerråd skal behandle og gi råd i saker, og … Fortsett å lese Om Sentralt Brukerråd