Nyhet – 12. april 2011

ffee2447b152494b43d9816faaea83c8_XL

SOR-konferanse

Torsdag 31. mars og 1. april deltok vi på SOR-konferansen
“En ny hverdag – HVPU-reformen etter 20 år”.
På konferansen presenterte SAR alle brukerrådenes arbeid og svarte på spørsmål fra salen.
Fra brukeråd for arbeid (BKA-rådet) deltok Martin Sletten Eriksen og Trond Lauten,
fra brukeråd i bolig deltok Cecilie Dahl og Gry Lillian Nilsen,
fra Rådgivningsgruppen deltok John-Harald Wangen og Erik Songstad.
Det var 660 deltakere på konferansen.  Vi fikk mange gode tilbakemeldinger.