Temakveld “Sjef i eget hus”

Mandag 16. april og onsdag 18. april arrangerte vi temakveld “Sjef i eget hus” på Bærum idrettspark. Det var to like kvelder, for at flest mulig skulle få mulighet til å komme. Vi lærte om gjengs husleie, leie/eie, brukermedvirkning, selvbestemmelse og “Hvor skapet skal stå?”. Representanter fra kommunen innledet på temaene og vi jobbet i grupper. I det en gruppearbeidet brukte vi Mentimeter.