Saker vi har jobbet med

Ditt søk ga 259 resultater
Side 1 av 13
 

Nr.07/2017 – Brosjyre om Brobyggerprosjektet

Jobbet med å gjøre brosjyren om Brobyggerprosjektet lettlest.


Nr.06/2017 – Flytting mot eget ønske

Flere i gruppen tok opp dette med flytting mot eget ønske. Bente Moe Eriksen fra administrasjonen kom for å informere. Saken ble tatt opp på SAR-møtet 9.mai. Sammen med Lars Ole skal de komme med forslag til hvordan gruppen kan jobbe videre med saken.


Nr.05/2017 – Skedsmo foredrag

Foredrag i Skedsmo. Cecilie, Gro og Karoline stilte opp denne gang.


Nr.03/2015 – Tilsyn om tjenester

Tre personer fra Helsetilsynet ønsker å komme på besøk og høre om vi har noen innspill til lands-dekkende tilsyn.


Nr.04/2017 – Høring om behov for boliger i Bærum

Høring om behovet for bo- og behandlingssentre, omsorgsboliger og Velferdsboliger i perioden 2017-2036.


Nr.03/2017 – Seniorkurs med Aldring og helse

Samarbeid med Aldring og helse om å lage et seniorkurs for mennesker med utviklingshemning.


Nr. 08/2016 – Medborgerskap

Vi ser på muligheten for å delta på ULFs konferanse om medborgerskap.


Nr.06/2016 – Gjøre ting sammen

Vi har sett på forslag til spørsmål fra Hege og laget et nytt forslag.


Nr.05/2016 – Politikerstafett 2016

Vi har sendt en e-post til ordførerens sekretær med spørsmål om oppstart av årets politiker-stafett.


Nr.04/2016 – Kommunenettverket

Bufdir spør oss om vi kan presentere oss selv og vårt arbeide torsdag 14. april i et møte med et kommunenettverk.I nettverket deltar det 10 kommuner, Bærum er en av dem.


Nr.03/2016 – Brukerundersøkelse PLO

Brukerundersøkelse PLO. Ble informert om undersøkelsen på et SAR-møte.


Nr.02/2016 – Årsrapport 2015

Lage årsrapport for 2015.


Nr.01/2016 – Møte med rettighetsutvalget

Tirsdag 26. januar kommer sekretærene rettighetsutvalget på besøk til oss for å høre på hva vi mener om de spørsmålene de har sendt oss.


Nr.06/2015 – Tekst til utvikling

Vi har blitt utfordret av Laila Hoff Johansen i NAKU om å skrive hva vi tenker er viktig at en kommune kan gjøre for å forhindre seksuelle overgrep mot voksne mennesker med utviklingshemming.


Nr.05/2015 – Nye regler for ferieturer

Spørsmål om nye regler for ferieturer.


Nr.04/2015 – Referansegruppen

Referanse-gruppen skal komme med forslag til hvordan utviklingshemmede i Norge kan få det bedre.


Nr.02/2015 – Arbeids-gruppe Gjøvik kommune

Spørsmal fra Gjøvik kommune i forbindelse med å være med i en arbeidsgruppe som skal jobbe for at utviklingshemmede i Gjøvik får brukerråd.


Nr.01/2015 – KS-undersøkelse

Bærum kommune gjennomførte en brukerundersøkelse hvor utviklingshemmede og pårørende ble spurt om hva de synes om kommunens tjenester.


Nr.07/2014 – Årsrapport for 2014

Vi har begynt på rapporten for 2014.


Nr.06/2014 – Brosjyre om overgrep

4.november 2014 – møte nr. 411 Besøk av John-Ingvard som kommer fra Barne- og ungdom og familie – BUFdir. BUFdir jobber med å gi råd til departementet og politikerne. BUFdir jobber med inkludering, at alle skal få være med. John-Ingvard jobber med ikke diskriminering for ulike grupper med nedsatt funksjonsevne.   For to år siden […]