Saker vi har jobbet med

Ditt søk ga 287 resultater
Side 1 av 15
 


Nr. 02/2019 – Forelesning for vernepleier-studenter

Planlegging av forelesning for vernepleier-studenterNr. 08/2018 – «Mat til begjær og ikke besvær»

Helen skal jobbe med et kostholdsprosjekt. … se i referat fra Sentralt brukerråd


Nr. 07/2018 – Det gjelder livet – lettlest rapport

Vi går gjennom rapporten og ser på lettlestheten. Er det ting i rapporten som vi skal se nærmere på. Rapporten er laget av Helsetilsynet og handler om det Fylkesmannen fant når de var på tilsyn i noen av landets kommuner og undersøkte helsehjelp og brukermedvirkning.


Nr. 06/2018 – Forelesning for vernepleierstudenter

Planlegging og gjennomføring av tre forelesninger for 1-års vernepleierstudenter på Høgskolen i Oslo og Akershus -OsloMet.
Vi har laget to spørsmål som studentene skal forberede seg på og som vi skal snakke om på forelesningen.
En av forelesningene foregår i Sandvika på Kunnskapssenteret og de to andre på Høgskolesenteret på Kjeller.


Nr. 05/2018 – Hvordan skal vi feire RGB’s 25-års jubileum

Vi er 25 år fra 13. september 2018 til 12. september 2019. Det har kommet mange forslag og vi har laget en plan.
Vi planlegger å ha en stand på ViVil-lekene og Morodals-festivalen.
På sommer-avslutningen 2019 ønsker vi å invitere utvalgte gjester.


Nr. 04/2018 – Penger fra salg av tomter på området Emma Hjorth

Vi har lagt til rette for at brukerrådene har kommet med forslag til hva de 19 millionene fra salg av tomter på området Emma Hjorth kan brukes til.
I 2019 skal vi stemme over forslagene.


Nr. 03/2018 – Informasjon om brukermedvirkning i Bærum

Britta Iversen har laget et oversiktlig og bra hefte, hvor hun har samlet informasjon om brukermedvirkning i Bærum.
Informasjonen er sendt på høring til alle brukerrådene. Når heftet er tilbake fra høring, vil det gis tilbakemelding og heftet gjøres tilgjengelig på nettet
(Bærum kommunenes og RGBs hjemmesider).


Nr. 02/2018 – Tur til Grunden i Sverige

Vi reiste til Gøteborg for å møte våre svenske samarbeidspartnere i RiksGrunden.
Det er en forening med over 1000 medlemmer og 16 lokallag i hele Sverige.
Foreningen drives av utviklingshemmede og har utviklingshemmede medlemmer.
De har noen hjelpere som de kaller coacher. Vi reiste sammen med medlemmer
fra brukerrådene i Skedsmo og Eidsberg.


Nr. 01/2018 – Oppskrift på brukerråd

Vi har laget et forslag til en oppskrift på hvordan et brukerråd kan jobbe. Dette oppskriftshefte er laget etter modell fra brukerrådsarbeid i Danmark (ULF).
Heftet er nå på høring hos brukerrådene.


Nr. 12/2017 – Forelesning for studenter

Vi har holdt tre forelesninger
for vernepleierstudenter.


Nr. 11/2017 – Studenter i praksis våren 2018

Vi har hatt intervju med mulige studenter.
Det kommer en student neste år.


Nr. 10/2017 – Brukerråd for eldre

Vi har snakket om muligheten for å lage et eget brukerråd for eldre.
De eldste medlemmene i RGB kan være med å bidra til dette arbeidet