Saker vi har jobbet med

Ditt søk ga 284 resultater
Side 10 av 15
 

Nr. 07/2000 – Lettlest brosjyre

På oppdrag fra kommunaldirektøren i BIOM er vi blitt bedt om å jobbet med å gjøre brosjyren som forteller om det kommunale tilsynsutvalgets arbeid lett-lest.


Nr. 04/2000 – La Klubben leve

Dette har vært en vanskelig sak for medlemmene, fordi den har gått over lang tid og fordi det har vært store mengder med saks-papirer.


Nr. 05/2000 – Habiliteringstjenesten

Vi ble invitert til å komme og fortelle om vårt arbeid for Avdeling for voksenhabilitering i Akershus.


Nr. 04/2000 – Samarbeid med Bærum bibliotek

Mulig samarbeid med Bærum bibliotek om tematreff.


Nr. 03/2000 – Seminar for sektor-utvalg BIOM

Sektorutvalget skal ha seminar i Holmestrand og vi sender en tilrettelegger på dette oppdraget.


Nr. 02/2000 – Årsrapport 1999

Vi leste i gjennom forslaget til årsrapport som våre tilretteleggere hadde skrevet. Vi kom med noen endringer før rapporten ble godkjent.


Nr. 01/2000 – Tema-kveld 12.februar 2000

Tema for helgen blir hvordan vi skal jobbe for å sikre at KLUBBEN består. Lørdag 12. februar 2000 fra kl. 17 til 21.


Nr. 15/1999 – Opprydding

Vi har begynt å gjennomgå reglene og listene vi bruker i arbeidet. Denne saken fortsetter inn i det nye årtusenet.


Nr. 14/1999 – Forslag til handlingsprogram 2000 – 2003

Vi har sett på Handlingsprogrammet, men hadde store problemer med å forstå konsekvensene av det som sto der. En representant for administrasjonen ble invitert for å forklare noen av punktene nærmere. Det var mange saker som burde vært jobbet med, men på grunn av tidspress og lite informasjon bestemte gruppen seg for å jobbe for å beholde KLUBBEN.


Nr. 13/1999 – Temakveld 27.november 1999

Denne Tema-Kvelden samlet 15 personer som dannet arbeidsgruppen “La KLUBBEN leve”. Arbeidsgruppen planla og gjennomførte avis-intervju, informasjon på fredagstreff, underskriftskampanje, samtaler med politikere/administrasjon og demonstrasjon utenfor Rådhuset i forbindelse med kommunestyremøte 15.12.99.


Nr. 12/1999 – Informasjons-telefon

På Internett kom vi over en utviklingshemmet som bor i Sandefjord og jobber for PROFF. Det sto at han kunne hjelpe folk med hva som helst.


Nr. 11/1999 – Seminar II – Emma Hjorths historie

Planlegging og gjennomføring av tema-helg. Tema-helgen ble gjennomført i mars 2000.


Nr. 10/1999 – Bolig-melding

Vi gjennomgikk boligmeldingen og den kunne fortelle oss at kommunen har mulighet til å bygge flere boliger til de som har problemer med å skaffe seg egen bolig, gjennom å låne penger av husbanken.


Nr. 08/1999 – Formidling 99

Vi sendte inn forslag til FO om at RGB kunne holde en forelesning om gruppens arbeid. Dessverre fikk vi beskjed om at det ikke passet med seminarets program.


Nr. 07/1999 – Innlegg til fylkesmøte

På forespørsel fra fylkes-styret for vernede arbeidsplasser i Akershus
skulle to av gruppens medlemmer stille på et møte og snakke om medbestemmelse på arbeidsplassene, samt fortelle om gruppens arbeid.


Nr. 06/1999 – Ariadne-prosjektet

Medlemmene stilte opp som testpersoner i forbindelse med SINTEFs tilgjengelighets-prosjekt i kommunegården.


Nr. 04/1999 – Valg 99

Vi tok kontakt med samtlige politiske partier for å innhente informasjon om mulighet for valgbrosjyre på lettlest.


Nr. 05/1999 – Tema-helg

Dette var den første Tema-Helgen
og den ble arrangert sammen med KLUBBEN.
Teamaet for helgen var KLUBBENs historie første dagen og Livsløpskjema andre dagen, deltakerne fortalte sin “Livshistorie” til de andre.


Nr. 03/1999 – Samspill 99

RGB ønsket å sende et par representanter til SAMSPILL 99 i Trondheim,
men på grunn av at den økonomiske situasjonen ikke var klarlagt
og avslag på søknad om støtte, fikk vi ikke mulighet til å reise.


Nr. 02/1999 – Møte i komite for barn og eldre

Vi var i møte med komite for barn og eldre 11. Februar.
Der fortalte medlemmene om hva de jobber med og om RGBs arbeid.
Vi fortalte at vi ønsket saker å jobbe med.