Saker vi har jobbet med

Ditt søk ga 284 resultater
Side 15 av 15
 

Nr. 04/1993 – Hvor lenge skal vi holde på utover kvelden?

Alle var enige om at vi skal starte møtene kl. 18.00 og slutte kl. 21.00.


Nr. 03/1993 – Snakke til telefonsvarer

Fordi sekretæren har en telefonsvarer og ønsker beskjed hvis det er noen av oss som ikke kan komme på møte, øvde vi på å legge igjen beskjed på hans telefon-svarer.


Nr. 02/1993 – Hvordan tror dere det blir i gruppen?

Finne ut hvilke forventninger den enkelte har til arbeidet i gruppen.


Nr. 01/1993 – Medlemmene forteller litt om seg selv

For at vi skulle lære hverandre bedre å kjenne, fortalte alle litt om seg selv.