Saker vi har jobbet med

Ditt søk ga 284 resultater
Side 2 av 15
 

Nr.06/2017 – Flytting mot eget ønske

Flere i gruppen tok opp dette med flytting mot eget ønske. Bente Moe Eriksen fra administrasjonen kom for å informere. Saken ble tatt opp på SAR-møtet 9.mai. Sammen med Lars Ole skal de komme med forslag til hvordan gruppen kan jobbe videre med saken.


Nr.05/2017 – Skedsmo foredrag

Foredrag om vårt arbeid for brukerrådet i Skedsmo kommune.
Cecilie, Gro og Karoline stilte opp denne gang.


Nr. 04/2017 – Høring om behov for boliger i Bærum

Høring om behovet for bo- og behandlingssentre, omsorgsboliger og Velferdsboliger i perioden 2017-2036.


Nr.03/2017 – Seniorkurs med Aldring og helse

Samarbeid med Aldring og helse om å lage et seniorkurs for mennesker med utviklingshemning.


Nr. 01/2017 – Høring NOU 17: 2016 ”På lik linje”

Arrangert høring 6. februar og laget arbeidshefte.
Sendt inn høringssvar sammen med kommunen.


Nr. 10/2016 Forberede SAR-fest

Laget program og fordelt oppgaver.
På festen viste vi bilder og film fra SARs historie.


Nr. 09/2016 – Studenter i praksis våren 2017

Vi har hatt intervju med mulige studenter.
Det kommer en student neste år.


Nr. 08/2016 – Medborgerskap

Vi reiste til Danmark for å delta på konferanse sammen med ULF og Grunden.
Konferansen handlet om Medborgerskap. Cecilie, Erik, Gro og Tove, samt Lars Ole
ble med som tilrettelegger.


Nr. 07/2016 – Frivillighet i Bærum

Forespørsel fra en gruppe i kommunen som jobber med frivillighet for miljøarbeidertjenesten og aktivitetstilbudet. De ønsker å treffe oss og fortelle hva de jobber med.


Nr.06/2016 – Gjøre ting sammen

Vi har sett på forslag til spørsmål fra Hege og laget et nytt forslag.


Nr.05/2016 – Politikerstafett 2016

Vi har sendt en e-post til ordførerens sekretær med spørsmål om oppstart av årets politiker-stafett.


Nr.04/2016 – Kommunenettverket

Bufdir spør oss om vi kan presentere oss selv og vårt arbeide torsdag 14. april i et møte med et kommunenettverk.I nettverket deltar det 10 kommuner, Bærum er en av dem.


Nr. 03/2016 – Brukerundersøkelse PLO

Brukerundersøkelse PLO. Ble informert om undersøkelsen på et SAR-møte.


Nr. 02/2016 – Årsrapport 2015

Lage årsrapport for 2015.


Nr. 01/2016 – Møte med rettighetsutvalget

Tirsdag 26. januar kommer sekretærene rettighetsutvalget på besøk til oss for å høre på hva vi mener om de spørsmålene de har sendt oss.


Nr. 09/2015 – Ny brosjyre

Vi må oppdatere brosjyren vår.


Nr. 06/2015 – Tekst til utvikling

Vi har blitt utfordret av Laila Hoff Johansen i NAKU om å skrive hva vi tenker er viktig at en kommune kan gjøre for å forhindre seksuelle overgrep mot voksne mennesker med utviklingshemming.


Nr. 05/2015 – Nye regler for ferieturer

Spørsmål om nye regler for ferieturer.


Nr. 04/2015 – Referansegruppen

Referanse-gruppen skal komme med forslag til hvordan utviklingshemmede i Norge kan få det bedre.


Nr. 03/2015 – Tilsyn om tjenester

Tre personer fra Helsetilsynet ønsker å komme på besøk og høre om vi har noen innspill til lands-dekkende tilsyn.