Saker vi har jobbet med

Ditt søk ga 284 resultater
Side 3 av 15
 

Nr. 02/2015 – Arbeids-gruppe Gjøvik kommune

Spørsmål fra Gjøvik kommune i forbindelse med å være med i en arbeidsgruppe som skal jobbe for at utviklingshemmede i Gjøvik får brukerråd.


Nr. 01/2015 – KS-undersøkelse

Bærum kommune gjennomførte en brukerundersøkelse hvor utviklingshemmede og pårørende ble spurt om hva de synes om kommunens tjenester.


Nr. 08/2014 – Bærums-konferansen

Rapport om Bærumskonferansen 2014


Nr. 07/2014 – Årsrapport for 2014

Vi har begynt på rapporten for 2014.


Nr. 06/2014 – Brosjyre om overgrep

4.november 2014 – møte nr. 411 Besøk av John-Ingvard som kommer fra Barne- og ungdom og familie – BUFdir. BUFdir jobber med å gi råd til departementet og politikerne. BUFdir jobber med inkludering, at alle skal få være med. John-Ingvard jobber med ikke diskriminering for ulike grupper med nedsatt funksjonsevne. For to år siden fikk […]


Nr. 05/2014 – Besøk fra Hulegården i Danmark

For flere år siden var vi på besøk til Hulegården nær København. Endelig var de på besøk hos oss.


Nr. 04/2014 – Høring Behovsplan bolig

Planlagt høringsmøte, avholdt høringsmøte og sendt inn høringssvar.


Nr. 03/2014 – Brukerundersøkelse BKA

Gjennomgått og gitt tilbake-melding på spørsmål til bruker-undersøkelse for BKA.


Nr. 02/2014 – Skandinavisk samarbeid

Seminar sammen med svenske og danske utviklingshemmede. Sett på hva som er likt og hva som er forskjellig i våre land.


Nr. 01/2014 – Foredrag for KS og noen kommuner

Holdt foredrag for KS og 16 kommuner som er med i et nettverk. Snakket om viktigheten av bruker-råd.


Nr. 06/2013 – Årsrapporten for 2013

Begynt å jobbe med hva som skal stå i rapporten for 2013.


Nr. 05/2013 – Bærums-konferanse 2014 – “Ingenting om oss del I”

Begynt å planlegge en konferanse høsten 2014.


Nr.04/2013 – Forelesning for vernepleier-studenter

Forberedt forelesning for studenter. Fordelt oppgaver og ansvar.Nr. 03/2013 – Forberede SAR-møter

Jobbet med saksliste og fordeling av oppgaver.


Nr. 02/2013 – NAKU-konferanse juni 2013

Vi har bidratt som konferanse-verter på konferansen.


Nr. 01/2013 – RGB fyller 20 år

Vi har planlagt, og gjennomført, deler av jubileet.


Nr.10/2012 – Årsrapport og regnskap for 2012

Vi har skrevet ferdig rapporten for 2012.


Nr.09/2012 – Gjengs husleie

Kommunen har bestemt at husleien i de kommunale boligene skal være lik husleien for andre boliger i samme bolig-område. Det betyr for de fleste at husleien blir satt opp. Informasjonen om denne saken var dårlig.


Nr.07/2012 – Foredrag for vernepleier-studenter HIOF og HIOA

Høsten 2012 har vi gjennomført 4 foredrag for studenter. Mellom 100 og 150 studenter har hørt oss.