Saker vi har jobbet med

Ditt søk ga 284 resultater
Side 4 av 15
 

Nr.08/2012 – Melding til Stortinget om levekår og tiltak

I 2013 kommer det en melding om utviklingshemmede. Vi ønsket å bidra til meldingen, men det var ikke så lett å få til.


Nr.06/2012 – FUS-konferanse 27.oktober

Temaet for neste års konferanse er brukerråd i boliger. FUS-teamet har hatt flere møter i løpet av året. Arbeidet fortsetter i 2013. Konferansen skal være 26. oktober 2013.


Nr.04/2012 – Nordisk samarbeids-prosjekt om FN-konvensjonen

Vi er med på en søknad om penger til et samarbeids-prosjekt med ULF i Danmark og Grunden i Sverige. Vi skal kanskje lage en felles nettside om temaet og en konferanse i hvert sitt land.


Nr.05/2012 – Grunden inviterer til årsmøte

Vært på besøk RiksGrunden i Gøteborg, Sverige på deres årsmøte. Vi ble invitert som internasjonale gjester.


Nr.03/2012 – Samarbeid med Gjøvik kommune

To brukere og tre ansatte fra Gjøvik var på besøk på møte 354. Vi sender de våre referater.


Nr.02/2012 – Politikerstafett

VI har invitert en politiker fra hvert parti i kommunen til å komme på besøk og svare på spørsmål. Spørsmålene har vi hentet fra valg-brosjyren 2011. VI har også snakket om andre spørsmål.


Nr.01/2012 – Årsregnskap og rapport 2011

Regnskapet er levert til kommunen og blitt godkjent. Fra og med 2012 så blir tilrettelegger lønnet av kommunen. Våre utgifter blir dekket av kommunen. Vi har skrevet en års-rapport om sakene vi har jobbet i 2011.


Nr.10/2011 – Deltagelse og tilhørighet

Spesialprest Ole Johan Beck i Den norske kirke vil gjerne at vi blir med i et samarbeid om en konferanse om retten til deltagelse i eget tros- eller livssyns-samfunn.


Nr.09/2011 – Samarbeids-avtale og økonomisk støtte

Avtalen er fra 2005 og det er behov for å lage en ny avtale. Det er lovet økonomisk støtte for 2012. Det jobbes videre med ny samarbeids-avtale.


Nr.08/2011 – Politiker-stafett 2012

Det har blitt laget en rød stafett-pinne. Ved de tre siste valgene har vi invitert en politiker fra hvert parti i kommunestyret til å komme på besøk i gruppen.


Nr.07/2011 – Samarbeid med ulike kommuner

Vi har startet et samarbeid med Gjøvik kommune. De ønsker å komme på besøk for å se hvordan vi jobber. De som ønsker å komme er fra NFU lokallag, ansatte og brukere fra Gjøvik kommune. Samarbeidet fortsetter i 2012.


Nr.06/2011 – Tema-helg om ferie

Helgen 12. november var vi samlet på Hasselbakken i Asker. Sammen med venner fra BBL og Asker-gruppen snakket vi om lover og regler, ferieplaner og ønsker.


Nr.05/2011 – Forelesninger til høsten

Vi har planlagt hvem som skal forelesere på vernepleierhøgskolen i Fredrikstad og Akershus. Vi har også laget spørsmål til studentene.


Nr.04/2011 – Valg-brosjyre

Vi har laget en lett-lest brosjyre som forteller om hva de politiske partiene mener om saker vi er opptatt av.


Nr.05/2011 – Ny vergemåls lov

24. mai deltok vi på en to timers forelesning om den nye loven. Det var overformynder Traheim i Bærum som holdt foredraget. Det var mange spørsmål fra deltakerne.


Nr.03/2011 – SOR-konferanse

En ny hverdag. Om selvbestemmelse, utvikling og mestring 20 år etter HVPU-reformen Vi tar et lite tilbakeblikk, ser litt på hvor vi er men retter først og fremst blikket fremover.


Nr.02/2011 – Tema-dag mars – Sorg og psykiske lidelser

Tema-dagen handlet om sorg, angst og depresjon.


Nr.01/2011 – Årsrapport og regnskap

Se på innholdet i årsrapporten og godkjenne denne. Gå igjennom regnskapet og godkjenne dette.


Nr.05/2010 – FN-konvensjonen

Vi følger Norges arbeid med konvensjonen.


Nr.04/2010 – Foredrag om gruppen

Hva skal vi fortelle om når vi er ute på forelesninger?