Saker vi har jobbet med

Ditt søk ga 284 resultater
Side 5 av 15
 

Nr.03/2010 – Handlingsprogram 2011-2014

Vi jobber med at ”Fritid for alle” skal komme med i handlingsprogrammet for kommunen som en sak de ønsker utredet. Vi ønsker større valg-frihet og påvirkning når det gjelder ferie-turer.


Nr.02/2010 – Verdens-kongress i Berlin

Vi har vært høringsinstans på spørsmålene kommunen har tenkt å bruke i undersøkelsen.


Nr.01/2010 – Verdens-kongress i Berlin

Fire av gruppens medlemmer har deltatt på verdens-kongressen Inclousion national i Berlin 16. til 19 juni.
Temaet for kongressen var FN-konvensjonen om rettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne.


Nr.06/2009 – Lett-lest hefte – Sunn og frisk

På oppdrag for Utviklingshemming og aldring har vi gitt tilbakemeldinger på hefte om egen helse.


Nr.05/2009 – Foredrag på vernepleier-høgskolen

Jobbet med å presentere oss selv.


Nr.04/2009 – Lett-leste bøker om sorg

På oppdrag for Utviklingshemming og aldring har vi gitt tilbakemeldinger på bøker de skal gi ut.


Nr.03/2009 – Hva står i vedtaket mitt?

Vi har sett på hva som står i vedtakene våre.


Nr.01/2009 – Helse-meldingen

I samarbeid med SAR har vi vært hørings-instans for kommunens helse-melding.


Nr.02/2009 – EU-prosjekt

Tre av gruppens medlemmer har vært deltakere i et prosjekt som følges opp av NFU Norge og Nueva i Østerrike. Prosjektet går ut på at utviklingshemmede skal intervjue andre utviklingshemmede om ting de er opptatt av.


Nr.10/2008 – Årsrapport og regnskap

Laget rapport og regnskap for 2008.


Nr.09/2008 – Foredrag for vernepleierstudenter

Vi har holdt et 3 timers foredrag for første års studenter ved vernepleierhøgskolen i Akershus. Vi er to som holder foredraget sammen med en tilrettelegger. Vi bytter på å holde foredraget.


Nr.08/2008 – Ferie-turer for alle

Saken ble først tatt opp av et av medlemmene. Saken er nå til behandling i SAR.


Nr.07/2008 – Videregående skoler

Vi har blitt spurt av Sven Erik Tholander om å forlese for elever på ungdomsskoler. Meningen med forelesningen er å skape interesse for arbeid med mennesker med utviklingshemning.


Nr.06/2008 – Referanse-gruppe UA

Vi fikk et spørsmål fra Utviklingshemning og aldring om vi kjente til noen personer som kunne tenke seg å sitte i deres referansegruppe.


Nr.05/2008 – Temakveld vår 2008

Bjørn Røed og Gøran Sveadsether fra kommunens administrasjon informerte om omsorgs-meldingen. Vi kom med våre meninger og ønsker.


Nr.03/2008 – Stemmehøring 2008

Etter en tema-helg i samarbeid med Brobygger-ligaen, startet vi arbeidet med en stemme-høring. Askergruppen for utviklingshemmede er også med i Arrangør-gruppen.


Nr.02/2008 – Hefte “Gammel og glad”

Utviklingshemning og aldring har bedt oss om å komme med innspill til brosjyren ”Gammel og glad”. Vi så på bilde og tekst. Hvordan gjøre den mer lettlest?


Nr.01/2008 – Regionkonferanse 2008

SOR arrangerte konferanse i Ski 16. og 17. april.
Temaet for konferansen var ”Selvbestemmelse for personer med utviklingshemning”. Det var deltakere fra hele Østlandet.


Nr.15/2007 – Politikerstafett 2008

Besøk av politikere fra de forskjellige partiene i Bærum. Alle politikerne er medlemmer av formannskapet.


Nr.14/2007 – Halvårsrapport

Rapporten beskriver vårt arbeid i 2007.