SAR 01/2009  ”Bruker spør bruker”

20. oktober 2009
Lars-Ove:
Fortalte at Helene Holand (NFU)
og Bærum kommune
søker om penger
for at ”Bruker spør bruker” skal bli fast.

Det betyr at brukere får 2 års opplæring i å intervjue.

At brukere etter utdanning,
får arbeid som intervjuere.

At tjenestene blir evaluert av brukerne selv.

At det arbeides med forbedringer
ut fra hva brukerne mener er viktig.

Lars-Ove
og Helene
jobber videre med søknaden
på prosjekt-møte i Brussel neste uke.

Vi vet ikke om vi får penger.

Vi vet heller ikke hvem som får jobbe videre med dette.

Leif Kåre fortalte om sine erfaringer fra piloten.

Det var veldig interessant
og veldig slitsomt.

Det handlet om selvbestemmelse.

Brukerne kom klart fram med sine meninger.

Leif Kåre tror brukerne er mer åpen
i forhold til andre brukere
enn de ville vært ovenfor
en miljø-arbeider eller til rette-legger.

Miljø-arbeidere sitter ikke i samme stolen.

Vi intervjuet 2 og 2 sammen.

En intervjuet og en viste bilder.

Vi fikk veldig gode tilbake-meldinger.

Cecilie: syntes det var Interessant og lærerikt.

Brukerne hun intervjuet,
syntes det var greie spørsmål de fikk.

En dag jobbet hun til 21.30, men ble ikke kjempe sliten.

Veldig morsomt og lærerikt.

Observatørene var veldig fornøyde både med oss
og hvordan vi jobber med selvbestemmelse i Bærum.

De syntes også at kvaliteten
på tjenestene og boligene i Bærum var god.

 

9. mars 2010
RGB har bestemt at ”Bruker spør bruker”
nå skal hete ”Utviklingshemmet spør utviklingshemmet”.

RGB har sagt ja til å lage spørsmålene
til en brukerundersøkelse i miljøarbeidertjenesten lettlest.

Deltagerne i EU-prosjektet vil også bli spurt
om å være med i prosjektgruppen.

Vi ønsker å få betalt for jobben vi gjør.

Pengene skal vi bruke til å reise på kongressen
”Inclution Internasjonal” i Berlin 14. til 19. juni.

Påmeldings-fristen er 31. mars.

Alle kan melde seg på.

Deltagelse, reise og opphold koster
kr. 6 000.- for hver deltager.

7. desember 2010
Leif Kåre forteller om prosjektet
og resultatene.

44 personer ble intervjuet.

Brukerne er stort sett fornøyd,
men spørsmålet om mobbing viser at noen blir mobbet.

Det er alvorlig.

Leif Kåre
og Cecilie
vil komme rundt i bruker-rådene
og presentere resultatene.

1. mars 2011
Leif Kåre og Cecilie har lagt frem resultatene
for alle bruker-rådene.

Bruker-rådene har begynt å jobbe med resultatene.

Siste nytt fra prosjektet;
Det har vært møte med ”Bruker-spør-Bruker”-prosjektet,
NAKU og KS.

Bærum kommune er positiv.

NFU ønsker å samarbeide med prosjektet.

Cecilie foreslår at prosjektet ”Bruker-spør-Bruker”
kan informere om mobbing på andre arbeidsplasser
i Asker og Bærum.

25. oktober 2011
Medarbeider-undersøkelse i BKA våren 2012.

Medarbeider-undersøkelsen er i start fasen,
først punkt er å bestemme hvem som skal være med i arbeidsgruppen.

Tilretteleggerne som var med i arbeidsgruppa for bolig
skal spørres om noen av dem kan være med
i arbeidsgruppa for BKA sin undersøkelse.

Rapporten blir lagt frem på neste SAR møte.

Lars-Ove forteller om rapporten
og deler den ut til brukerrådene.

28. februar 2012
Styringsgruppa for prosjektet har bestemt
at det skal søkes støtte fra NAV
til opprettelse av arbeidsplasser
for intervjuere i BKA.

Det er bevilget penger til prosjektleder fram til sommeren.

På grunn av innsparinger i kommunen
kan Lars-Ove dessverre ikke følge prosjektet videre.

Lars-Ove og Hege Rysstad foreslår at ny Prosjekt-leder
kommer fra BKA.

25. september 2012
Det jobbes med at bruker spør bruker
skal bli en ordinær arbeids-plass i kommunen.

Mer om dette kommer senere.

20. november 2012
Det er et forslag at det kan lages et prosjekt
som skal være i 2013 til 2015.

Det er fortsatt en del ting som ikke er avklart.

Mer om saken på neste møte.

6. februar 2013
Berit Skjerve leder et utviklingssenter for hjemmetjeneste i Akershus
for Bærum kommune.

De har jobbet med prosjektet ”Bruker spør bruker” – BsB.

Prosjektet startet i 2010 og ble avsluttet i 2011.

I 2012 ble det sjekket ut
om det var mulig å få penger
til å lage arbeidsplasser i kommunen
som kunne jobbe med BsB.

Kommunen ønsker at BsB
kan være en del av de bruker-undersøkelsene
som gjøres i kommunen.

Kommunenes sentralforbund – KS
jobber med en annen bruker-undersøkelse
for mennesker med utviklingshemming.

Når denne undersøkelsen er ferdig,
skal kommunen se på om det er mulig å lage et opplegg
hvor KS-undersøkelsen og BsB kan brukes sammen.

Vedtak:
SAR fortsetter å følge denne saken

print

Legg igjen en kommentar