SAR 01/2010   Forslag til temakveld

9. mars 2010
Vi fikk besøk av Lene Haugen

Lene er overordnet faglige ansvar for tjenester.

Lene jobber mest med lover om rettigheter
og om hjelp som kan gis med makt og tvang.

Viktig at makt og tvang er siste utvei,
alt annet må først være prøvd.

Rettighetene her står i
sosialtjenesteloven og i pasientrettighetsloven.

Vi kan lage en liste med forslag til temaer
og sende ut til alle tjenestesteder.

De temaene som får flest stemmer
kan vi jobbe videre med.

7. desember 2010
Hvordan går det med denne saken?

Mulig det blir en tema-dag om psykisk helse.

Martin har meldt seg frivillig til å delta som arrangør.

Frøydis Lindseth jobber med saken.


1. mars 2011
Informasjon om Tema-dag 24. mars
med tema Sorg og angst og depresjon.

Besøk av Frøydis Lindseth fra fagenheten i Bærum kommune.

Hun informerte om tema-dagen
den 24. mars 2011, kl 12 – 15 i Kommunegården.

Martin og Frøydis har planlagt dette kurset sammen
etter at det ble bestemt på SAR – møte før sommeren.

Martin delte ut brosjyrer.

Påmelding til Frøydis på mobil 412 44 645 (ringe eller SMS)
eller e-post fli@baerum.kommune.no Førstemann til mølla…

print

Legg igjen en kommentar