SAR 01/2011  SOR-konferanse om HVPU-reformen

SAR 01/2011  SOR-konferanse om HVPU-reformen

  1. mars 2011

Hva skal vi fortelle til deltakerne om SAR

og hva brukerrådene i Bærum jobber med?

 

Over 500 er påmeldt til SOR-konferansen ”En ny hverdag”.

Hvorfor er SAR viktig og hvorfor er bruker-råd viktig?

Viktig å fortelle at vi kan ting selv.

Deltakerne skal få vite at samarbeid mellom bruker-råd er viktig.

 

Ring Cecilie på mobil 400 02 020

hvis det er noe du ønsker at hun skal ta opp på konferansen.

print

Legg igjen en kommentar