SAR 01/2013  Brukerråds-arbeid på kommunens hjemmeside

SAR 01/2013  Brukerråds-arbeid på kommunens hjemmeside

 

  1. februar 2013

Jacob og Lars Ole viste oss de nye sidene på internett.

Hvis du går på kommunens internett-sider
og skriver brukerråd i søke-feltet oppe til høyre
og velger første valg
– så kommer du til Brukerråd-sidene for Pleie- og omsorg.

Der finner du oversikt over
bruker-rådene på tjeneste-stedene,

sentralt brukerråd,
lenke til RGBs hjemmeside,
en side med tips og ideer til brukerråds-arbeid (verktøykasse)
og en egen side for SAR.

På SAR siden finner du tidligere referater
og møte-plan for 2013.

Dette er nett-adressen til sidene: https://www.baerum.kommune.no/Organisasjonen/Pleie–og-omsorg/Brukerrad2/

 

  1. april 2013

Vedtak:     Utsatt til neste møte.

 

 

  1. september 2013

Jacob og Nick viste hva som er nytt på kommunens hjemmeside.

Gå til kommunenes hjemmeside  www.baerum.kommune.no

Gå i søkefeltet til høyre og skriv: brukerrådsarbeid

 

Det kommer da opp to valg.

Velg det siste, hvor det står Bruker-råd i overskriften.

 

Vedtak:     Alle oppfordres til å bruke sidene.

 

 

  1. november 2013

Nick viste hva som er nytt på kommunens hjemmeside.

Gå til kommunenes hjemmeside  www.baerum.kommune.no

Gå i søkefeltet til høyre og skriv: brukerrådsarbeid

 

Det kommer da opp to valg.

Velg det siste,
hvor det står Bruker-råd boliger for utviklingshemmede.

 

Har noen brukt sidene?
Ingen hadde gjort det.

 

Saksliste til neste SAR-møte legges ut her 4 uker før møtet.

 

Her legges også referat fra SAR-møtene.

 

Vedtak:     Alle oppfordres til å bruke sidene.

Hvis du har noe du ønsker at skal legges ut på hjemmesiden,

så send det til Lars Ole

 

  1. februar 2014

Cecile viste oss hva som er nytt på kommunens hjemmeside.

Gå til kommunenes hjemmeside  www.baerum.kommune.no

 

Gå i søkefeltet til høyre og skriv:
brukerråd utviklingshemmede

 

Det kommer da opp flere valg
og velg der det står Bruker-råd boliger for utviklingshemmede

 

Da kommer du til startsiden for alt brukerrådsarbeid
som handler om utviklingshemmede.

 

Det vil bli lagt ut en oversikt over SAR-møtene for 2014.
Denne oversikten er vedlegg til dette referatet.

 

Vedtak:     Hvis du har noe du ønsker at skal legges ut på hjemmesiden,

så send det til Lars Ole

 

  1. mai 2014


Vedtak:    
Vi kommer ikke på nettet denne gangen – utsatt til neste møte.

 

  1. september 2014

Cecilie viste oss årshjulet for SAR
og hva som ellers finnes på kommunens hjemmeside
om bruker-rådsarbeid.

 

Vedtak:     ingen vedtak

 

  1. november 2014

Gro viste oss årshjulet for SAR
og hva som ellers finnes på kommunens hjemmeside
om bruker-rådsarbeid.

 

Legge inn Bærums-konferansen om mobbing

og kanskje noe om valget.

 

Vedtak:     Det kommer snart et nytt års-hjul for 2015.

 

  1. februar 2015

Tove viste oss årshjulet for SAR
og hva som ellers finnes på kommunens hjemmeside
om brukerråds-arbeid.

 

Vedtak:     Ingen vedtak

print

Legg igjen en kommentar