SAR 01/2017   Høring «På lik linje»

SAR 01/2017       Høring «På lik linje» 

  1. februar 2017

Vi så på video og bilder fra høringen.

Kommunens samlete høringssvar er ikke klart ennå.

 

Vedtak:     Vi går i gjennom høringssvaret på neste møte.

Svaret legges ved sakslisten.

 

  1. mai 2017

Vi kom ikke på nett, så derfor fikk vi ikke sett på det.

 

Vedtak:     Utsatt til sommer-avslutningen.

print

Legg igjen en kommentar