SAR 02/2012  Gjengs-husleie

20. november 2012
Det betyr at husleien i de kommunale boligene
skal være mer lik den husleien
man må betale for å leie andre boliger i samme område.

Det betyr for de fleste en høyere husleie.

De økte utgiftene kan man søke om å få hjelp til å betale
gjennom offentlig bostøtte.

Bostøtte kan gis av kommunen eller av staten.

 

25. februar 2014
Hva er gjengs husleie og hvorfor har det kommet?

Dette er spørsmål som mange har lurt på.

Lisa fra eiendomsavdelingen
har kommet for å lære oss mer om gjengs husleie.

Hun møter vanligvis ikke de som bor i kommunale boliger,
men synes det er spennende å møte oss.

Tidligere sørget kommunen for å ha boliger med lav husleie,
slik at det ikke kostet så mye å bo der.

Det var fordi de som bodde i kommunale leiligheter
ofte ikke hadde så mange penger.

Det man gjør nå,
er at husleien er satt mer lik den som finnes for andre boliger
i det samme området.

Så gis det støtte til hver enkelt som trenger det
gjennom en bostøtte-ordning.

Mange klager på at husleien øker
og at bostøtten ikke strekker til.

Det finnes en livs-stil-norm som kommunen bruker
for å finne ut hvordan du klarer deg med hensyn til penger.

Dette tallet er ca. 5000.-

Vi lurer på hva normen skal dekke?

Vedtak:
SAR ber RGB fortsette å jobbe med saken
og finne mer ut av livs-stil-norm.

 

6. mai 2014
RGB har hatt besøk av to fra bolig-kontoret i kommune.

De jobber begge to med gjengs-husleie,
som også kan kalles normal hus-leie.

Livs-stils-norm som også kalles livs-opphold-sats.

Det betyr hva man skal ha igjen etter at husleie,
strøm
og innbo-forsikring er betalt.

Det er mulig å få et tillegg for strøm på kr. 500.-

Dette tallet blir da kr. 5.600.-
eller kr. 6.100.- med strøm-dekning.

Mat,
klær,
tv-lisens,
avis,
hvitevarer,
telefon,
medisiner,
brunvarer,
møbler,
transport,
ferie,
gaver….m.m.

Alt dette skal dekkes av livs-opphold-sats.

Vi tok en avstemming
for å finne ut hva SAR mener om husleie-økningen.

8 av 9 synes husleien er for høy.

 

23. september 2014
Cecilie og Steinar har vært i kontakt med NAV.

Vi har gitt de kontakt-informasjon,
men de har ikke svart ennå.

Det er mange uker siden.

Vi tar en rund og hører hva brukerådene i bolig mener:

 1. Har ikke hatt møte – Mange mener det er for dyrt.
 2. Vi synes det er for dyrt (Husmøte).
 3. Ikke tilstede.
 4. Viktig å spare strøm.
 5. Synes det er veldig dyrt.
  og opplever at de får dårligere råd til andre ting.
 6. Ikke tatt det opp enda, men kan gjøre det.
 7. Noen mener husleien er for dyr.
 8. Synes ikke den er for høy nå,
  men hvis den blir høyere,
  så blir den for dyr

Cecilie mener vi bør ta kontakt med NAV igjen
for å høre hva de har å si.

Be de komme på et RGB-møte
og fortelle om livs-opphold-sats.

Rune er enig i at vi må fortsette med saken.

Vedtak:
Vi fortsetter med å finne ut av saken.

 

18. november 2014
Cecilie og Steinar har vært i kontakt med NAV.

Vi har sendt klage-brev til NAV,
fordi vi ikke hadde hørt noen fra de på tross av mange forsøk.

Vi ønsker at de skal komme på et møte i RGB eller på et SAR-møte
og fortelle om hva livs-opphold-sats er.

Livs-opphold-sats handler om hvor mange penger
man har igjen når husleie og forsikring er betalt.

De har ikke svart ennå på klagen vår.

Vi tar en runde
og hører hva brukerrådene i bolig mener,
om det er noe nytt fra siste møte,
merket med bokstaven b for i dag:

 1. Har ikke hatt møte – Mange mener det er for dyrt
  1.b  Har ikke hatt møte
 1. Vi synes det er for dyrt (Husmøte).
  2.b Ikke møte side sist
 2. Ikke tilstede.
  3.b Har ikke snakket om saken,
  de eier sine egne leiligheter
 3. Viktig å spare strøm.

4.b. Har ikke snakket om saken, de eier sine egne leiligheter

 1. Synes det er veldig dyrt.
  og opplever at de får dårligere råd til andre ting.

5.b  De som er samboere, får ikke støtte av husbanken,
fordi de ofte har for høy inntekt.

Økt husleie kan føre til at årlig ferie-tur kan ikke gjennomføres.
Det samme gjelder for enkelte søndags-middager ute.

 1. Ikke tatt det opp enda, men kan gjøre det.

6.b. Mange eier, men de som leier opplever at det har blitt dyrt.

 1. Noen mener husleien er for dyr.

7.b. Har ikke pratet om det.

 1. Synes ikke den er for høy nå,
  men hvis den blir høyere,
  så blir den for dyr

Vedtak:
Vi venter på svar fra NAV.
Hvis vi ikke får svar innen 14 dager,
så ber vi RGB gå til pressen med saken.

24. februar 2015
Vi har fått besøk av Ellen Dillevig fra NAV.

NAV er satt sammen av flere deler.
Den består av det som tidligere het sosial-kontor.

Dette er den kommunale delen.

Det er også en statlig del,
som handler om arbeid og trygd.

Politikerne i Bærum har bestemt
at hus-leien for kommunale leiligheter
skal koste det samme som for andre like leiligheter i Bærum.

Bolig-kontoret har fått ansvaret for å gjennomføre vedtaket.

Hun fortalte at livs-opphold-satsen
handler om hvor mange penger man har igjen
når husleie,
strøm
og forsikring er betalt.

Sitter man igjen med mindre enn kr. 5700.- i måneden
etter at husleien, strøm og forsikring er betalt
kan man søke om støtte.

Denne støtten kan gis som sosial-hjelp.

For samboere kan man søke støtte
hvis man samlet sitter igjen
med mindre enn kr. 9500.-

Man søker om det beløpet man har for lite.

Hvis man har store utgifter knyttet til medisiner
som ikke er vane-dannende,
så kan man også søke om annen støtte.

Men aller først skal man søke om støtte til å dekke husleien.

Den kommunale bo-støtten kan bare gis
til de som bor i en kommunal utleie-bolig.

Eier eller eier man sin egen bolig,
kan man søke Husbanken om statlig bostøtte.

Man kan gå til bolig-kontoret
og be om hjelp til å få sett på sin situasjon.

Vedtak:
Vi kan kontakte Ellen hvis vi har flere spørsmål senere.

Vi legger ved oversikten over livs-opphold-satsene.  

print

Legg igjen en kommentar