SAR 02/2013  Brukerråd på Løxa utvikling AS og Aurora verksted

 

SAR 02/2013  Brukerråd på Løxa utvikling AS
og Aurora verksted

  1. april 2013

Det kom frem et ønske om at det bør startes et brukerrådet på Løxa.

Representant fra et slikt brukerråd kan være med i SAR.

 

På Aurora har man arbeidstaker-møte en gang i måneden.

Det er en arbeids-leder med på møtet.

Det er valgt to møte-ledere som bytter på å lede møtet.

På møtet forteller man om saker man er misfornøyd med

og ting som er bra.

Møtet varer i ca. ½ time.

 

Forslag om at BKA-rådet

kan hjelpe Løxa og Aurora til å få bruker-råd
på samme måte som BKA-rådet er organsiert.

 

RGB kan også hjelpe til med sine erfaringer ved behov.

 

Vedtak:     BKA utfordrer arbeids-takere på Løxa og Aurora
til å ta kontakt med BKA-rådet

og komme i gang med å lage brukerråd på sine arbeids-plasser.

 

 

  1. september 2013

Gry har tatt opp spørsmålet om brukerråd på møte på Aurora.
Hun opplevde at de andre ikke helt forsto hva det handlet om.

Vedtak:     Gry sender en epost til BKA
og spør om hjelp til å informere om brukerrådsarbeid på arbeid

 

  1. februar 2015

                   Brukerråd på Arba

SAR ber RGB sjekker opp begge sakene til neste møte.

 

  1. mai 2015

Bruker-råd på Aurora og Arba
RGB har tatt kontakt med direktøren for Arba.

Han har lovet å undersøke saken og komme tilbake til oss.

 

Vedtak:     Gro og Cecilie blir med på møte for å høre hva Arba tenker å gjøre.

 

  1. september 2015

Gry tok opp spørsmålet om deltagelse på SAR fra Arba og Aurora
for en god stund siden.

RGB har fått i oppgave å følge opp dette.

 

Vi er i kontakt med Arba
og skal besøke de i neste måned.

 

Vedtak:     Gro og Cecilie blir med på møte for å høre hva Arba tenker å gjøre.

 

  1. november 2015

RGB har fått i oppgave å følge opp dette.

Derfor kontaktet vi Arba og avtalte å komme på besøk.
Vår kontakt-person er Jon Fjeldstad.

 

Vi besøke Arba på fredag 6. november.
Cecilie og Gro fortalte om SAR og om konferansen.

Vi inviterte noen til å komme på neste SAR-møte.

 

                   Ingen fra Arba kom på dagens møte.

 

Vedtak:     Tove invitere Liv S som er tillitsvalgt på pakkeavdelingen
til å komme på besøk neste møte mellom kl. 9 -11.

 

  1. februar 2016

Det har ikke skjedd mye med Arba.

 

Marianne har kommet hit fra Aurora,
og skal fortelle kollegaene sine på Aurora om det vi jobber med i SAR.


Marianne lurer på hvordan de kan ha brukerråd på sin arbeidsplass.
Kanskje hun kan bli invitert til å se på hvordan de jobber i BA-rådet?

 

print

Legg igjen en kommentar