SAR 02/2013  Brukerråd på Løxa utvikling AS og Aurora verksted

30. april 2013
Det kom frem et ønske
om at det bør startes et brukerråd
på Løxa.

Representant fra et slikt brukerråd
kan være med i SAR.

På Aurora
har man arbeidstaker-møte
en gang i måneden.

Det er en arbeids-leder med på møtet.

Det er valgt to møte-ledere
som bytter på å lede møtet.

På møtet forteller man om saker
man er misfornøyd med
og ting som er bra.

Møtet varer i ca. ½ time.

Forslag om at BKA-rådet
kan hjelpe Løxa og Aurora til å få bruker-råd
på samme måte som BKA-rådet er organsiert.

RGB kan også hjelpe til med sine erfaringer ved behov.

Vedtak:
BKA utfordrer arbeids-takere på Løxa og Aurora
til å ta kontakt med BKA-rådet
og komme i gang med å lage brukerråd
på sine arbeids-plasser.

 

24. september 2013
Gry har tatt opp spørsmålet om brukerråd på møte på Aurora.

Hun opplevde at de andre ikke helt forsto hva det handlet om.

Vedtak:
Gry sender en epost til BKA
og spør om hjelp
til å informere om brukerrådsarbeid på arbeid

24. februar 2015
Brukerråd på Arba
SAR ber RGB sjekke opp begge sakene
til neste møte.

 

19. mai 2015

Bruker-råd på Aurora og Arba
RGB har tatt kontakt med direktøren for Arba.

Han har lovet å undersøke saken og komme tilbake til oss.

 Vedtak:
Gro og Cecilie
blir med på møte
for å høre hva Arba tenker å gjøre.

 

22. september 2015
Gry tok opp spørsmålet om deltagelse på SAR
fra Arba og Aurora
for en god stund siden.

RGB har fått i oppgave å følge opp dette.

Vi er i kontakt med Arba
og skal besøke de i neste måned.

 Vedtak:
Gro og Cecilie blir med på møte
for å høre hva Arba tenker å gjøre.

 

17. november 2015
RGB har fått i oppgave å følge opp dette.

Derfor kontaktet vi Arba
og avtalte å komme på besøk.

Vår kontakt-person er Jon Fjeldstad.

Vi besøke Arba på fredag 6. november.

Cecilie og Gro fortalte om SAR
og om konferansen.

Vi inviterte noen til å komme på neste SAR-møte.

Ingen fra Arba kom på dagens møte.

 Vedtak:
Tove inviterer Liv S
som er tillitsvalgt på pakkeavdelingen
til å komme på besøk
neste møte
mellom kl. 9 -11.

16. februar 2016
Det har ikke skjedd mye med Arba.

Marianne har kommet hit fra Aurora,
og skal fortelle kollegaene sine på Aurora
om det vi jobber med i SAR.


Marianne lurer på
hvordan de kan ha brukerråd
på sin arbeidsplass.

Kanskje hun kan bli invitert
til å se på
hvordan de jobber i BA-rådet?

 

print

Legg igjen en kommentar