SAR 02/2019 Temakveld om IP og BPA

19. november 2019
Hva kan vi om brukerstyrt personlig assistanse – BPA?

Hvem vil si noe?

Hvem kan få BPA?

Hva vet vi om Individuell plan – IP?

Hvem vil si noe?

Litt vanskelig tema.

Kanskje få høre fra en som har BPA og/eller IP.

Kanskje ha to like dager
og praktiske oppgaver i mindre grupper.

Se hvor mange som melder seg på.

Forslag er en fredag etter jobb.

Møtes i BIP-hallen,
spiser varm mat sammen
og har tema-kveld.

RGB lager forslag til program
sammen med Karin Sjølinder fra kommunen.

 

19. november 2019
Har dere i brukerrådet snakket om
brukerstyrt personlig assistanse – BPA?

Hvem vil si noe?

Ingen har snakket om det!

Har dere i brukerrådet snakket om
Individuell plan – IP?

Hvem vil si noe?

Ingen har snakket om det!

Når skal vi ha tema-kveld?

Vi har forslag om en fredag fra kl. 16.00 til kl. 19.00.

Vi spiser litt sammen først.

Vi forslår å være på BIP-hallen på Rud.

Vedtak:
Karin Sjølinder kommer på neste møte i RGB
og skal planlegge tema-kvelden sammen med oss.

print

Legg igjen en kommentar