SAR 02/2019 Temakveld om IP og BPA

19. november 2019

Hva kan vi om brukerstyrt personlig assistanse – BPA?
Hvem vil si noe?

Hvem kan få BPA?

Hva vet vi om Individuell plan – IP?
Hvem vil si noe?

Litt vanskelig tema.

Kanskje få høre fra en som har BPA og/eller IP.

Kanskje ha to like dager
og praktiske oppgaver i mindre grupper.

Se hvor mange som melder seg på.
Forslag er en fredag etter jobb.
Møtes i BIP-hallen,
spiser varm mat sammen
og har tema-kveld.

RGB lager forslag til program
sammen med Karin Sjølinder fra kommunen.

print

Legg igjen en kommentar