SAR 12. september 2017

                                                      Vedlegg til RGB referat 1/462

Saksliste til møte i SAR

SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

 

Tirsdag 12. september 2017 Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2.

En til tre medlemmer fra hvert av bruker-rådene i Bærum, og gjerne en tilrettelegger.

Brukerrådene skal alltid ta opp det som er skrevet med rød skrift.

 

Sak 1:  Runde rundt bordet (45 minutter)
eget hjelpeark – se vedlegg

Hva jobber de ulike bruker-rådene med nå?
Hvert bruker-råd får inntil 5 minutter til å fortelle de har forberedt.

 

 

 

Sak 2: Mobbe-konferanse 2016 (20 minutter)

RGB viser bilder og video som skal brukes til plakaten.

 

 

 

                   Sak 3: Mal for brukerråd  (20 minutter)

Tilrettelegger-gruppen legger frem forslag til
mal for saksliste og referat fra brukerrådsmøter.

 

 

Sak 4: Mandat for brukerråd (15 minutter)

Vi fortsetter på punkt 3 i mandatet (se vedlegg 2).

Mandatet finnes på brukerrådssiden på kommunens hjemmeside.

 

 

 

Sak 5: Tema-kveld om hvordan man kan bo

                           Vi tar opp spørsmål som eie eller leie?
Hvem bestemmer spørsmål om flytting?
Vi inviterer foreldre og pårørende til å være med på diskusjonen.

 

 

                          Eventuelt (10 minutter)

 • Erfaringer med Kolonial.no
 • Oppsummering av spørsmål om valgdeltagelse
 • Vise møteplan for 2017 – Årets siste møte er 7. november

 

 

Viktig         Meld fra til Lars Ole på mobil 90 10 03 90
eller e-post lars.bolneset@baerum.kommune.no

                   om hvem som kommer fra dere og om dere har saker til eventuelt.

 

 

Hjelpe-ark til SAR-møter, revidert november 2016                     Vedlegg 1

 

 

 

Runde rundt bordet liste

Forberedelse til runden på SAR-møtet
Ditt brukerråd har inntil 5 minutter
på å fortelle de andre på SAR-møtet
hva dere har jobbet med siden sist.

Bestem på forhånd hvem som skal fortelle
og lag en liste over hva som skal fortelles.

Det er lurt at den som skal fortelle
kan få hjelp av en tilrettelegger til å lage listen.

Fortell kort om hva dere holder på med.

Hvilke saker tar dere opp osv.

 

 

Rekkefølge på runden rundt bordet:

 

 1. Brukerråd Gjettum / Bærums Verk (pr. post)
 2. Husmøte Jernbaneveien og Fornebu
 3. Husmøte Per Skreddersvei
 4. Brukerråd Emma Hjorth boliger
 5.   Brukerråd RUVE  – (Hauger Park, Vangkroken,
  Vanningsveien og Tanumveien)
 6. Husmøte Åsbråtan 71
 7. BA–rådet
 8. Fredags-styret
 9. REGA-rådet
 10. RGB

 

 

Forberedelse til saker
Snakk om hva dere mener om
sakene på saks-listen til SAR-møtet
Ta det gjerne opp på hus-møtene også.

 

Det som er skrevet med rødt
er oppgaver dere skal forberede til SAR-møtet.

 

Er det andre saker dere vil at SAR skal ta opp
og jobbe med?

Vedlegg 2

 

 

 

Sak 4  Mandat for brukerråd

 

 

 

 1. SAKER OG OPPGAVER – hva skal jobbes med?

  Bruker-rådet skal jobbe med og gi råd i saker som handler om tjenestestedet.

  De skal være hørings-instans i aktuelle saker.

  De skal bli spurt og hørt i saker som handler om bruker-undersøkelser

og handlings-program.

Bruker-rådet skal se tjenestestedets budsjett og års-regnskap.

 

print

Legg igjen en kommentar